Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

Brukerundersøkelse 2016

Røa Vel har i høst (2016) gjennomført en brukerundersøkelse blant medlemmer og beboere på Røa. Hensikten var å informere om det arbeidet velet driver, og be om tilbakemeldinger på det vi engasjerer oss i. Vi ba også om forslag og innspill til «nye» saker og tiltak. Denne rapporten presenterer resultatene fra undersøkelsen.

Du kan lese rapporten her (link)