Utforming av nye Røa sentrum

Utforming av nye Røa sentrum

11.11.20 00:00 av Olav Ødegård

Arkitekt Gaute Grønmo har laget bilder som viser vellets forslag til bebyggelse av Røa sentrum. Dette handler ikke om trafikkforhold, men om disponering av areal til bygninger og byrom. Se bildene i vedlegget og vurder selv! Her kan du også se en tominutters animasjonsfilm der kameraet vandrer rundt og filmer fra alle tenkelige vinkler. Så snurr film!

Les mer
Røa Vel orienterer om forslag til trafikksanering

Røa Vel orienterer om forslag til trafikksanering

02.11.20 09:06 av Olav Ødegård

Røa Vel har fått en del kritikk på et forslag fra Røa PlanForum (RPF) om trafikksanering i forbindelse med de store utbyggingsplaner som nå foreligger for Røa sentrum. Vi beklager at omtalen av forslaget kunne oppfattes som et vedtatt forslag fra vellets side. To styremedlemmer har trukket seg som følge av at prosessen og forslaget ikke har vært tilstrekkelige forankret og kommunisert. Dette er beklagelig. Trafikksaneringstiltaket er foreslått i regi av Røa PlanForum - og ikke av Røa Vel. Røa PlanForum (RPF) ble etablert av Røa Vel i februar 2018 som et eget prosjekt. Røa Planforum har derfor operert som et selvstendig forum utenom Røa Vel, men har løpende orientert styret i Røa Vel. Røa Vel ser, blant annet i lys av engasjementet rundt trafikkforslaget fra Røa Planforum, behovet for at trafikk- og mobiltetsforholdene på Røa blir gjenstand for diskusjon i et bredere forum som er bedre forankret i befolkningen på Røa. Styret i vellet har derfor nylig vedtatt å ta initiativ til et slik nytt og bredt sammensatt forum. I vedlegget redegjøres det for bakgrunnen for trafikksaneringsforslaget i henvendelsen til Plan-og Bygningsetaten(PBE) i september, og for forholdet mellom Røa Vels styre og Røa PlanForum (RPF).

Les mer
Det gjelder ditt nærmiljø!

Det gjelder ditt nærmiljø!

10.03.20 14:44 av Knut Fougner

Røa PlanForum (RPF) er et dialogforum i regi av Røa Vel for grunneiere, utbyggere, handelsstanden, lokalpolitikere og Samfunnshus Vest. ​Forumet ble opprettet i februar 2018. Hensikten har vært å få til en helhetsplan for utbyggingen av Røa sentrum, og at Røa sentrum skal bli et godt og funksjonelt sentrum. Vi ønsker fokus på stor bevegelsesfrihet, tilgang på lys og luft, sosiale byrom preget av grønt snarere enn asfalt, og med et bolig- og servicetilbud som er tilpasset ønsker om stedsidentitet, lokale behov og nye teknologier.

Les mer
Vil du være med å styre Røa?

Vil du være med å styre Røa?

06.01.20 22:17 av Knut Fougner

Vil du være med på styre og stell på Røa? 23. april 2020 er det årsmøte for Røa Vel. En viktig del av årsmøtet er å ønske nye styremedlemmer velkommen. Hvis du vil være med på å skape et enda triveligere Røa, ber vi deg kontakte en av oss i Valgkomiteen: Bjørg Tennum Sandvei 48 00 48 54 eller Jan T Herstad 90 55 53 83.

Les mer
Får vi endelig tunnel?

Får vi endelig tunnel?

19.06.19 21:39 av Knut Fougner

Arbeiderpartiet, KrF, Høyre, MDG, SV og Venstre er enige om detaljene for finansieringen og framdriften i Oslopakke 3. Det settes av 175 millioner kroner til Røatunnelen. I forrige uke truet både Høyre og Venstre med å stemme imot det videre opplegget for Oslopakke 3 dersom Røatunnelen ikke fikk oppstartsmidler.

Les mer
Røa Vel Nytt nr. 1 - 2019

Røa Vel Nytt nr. 1 - 2019

23.04.19 21:35 av Svenn Erik Forsstrøm

Røa Vel Nytt nr. 1 - 2019 er ute. Det sendes på epost til medlemmene og legges ut i flere forretninger i vårt område. Du kan lese om årsmøtet 25. april, hvor vi også har invitert Oslo-politikere til å svare på spørsmål om utviklingen. Forøvrig omtales flere viktige saker som vellet jobber med.

Les mer
Byrådet sa nei til Skanska

Byrådet sa nei til Skanska

01.04.19 22:34 av Svenn Erik Forsstrøm

Så kom byrådets svar på Skanska-saken. Det ble avslag på dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan. De store utbyggingsprosjektene på Smedhaugen må skaleres ned og nye planer må utarbeides. Skanska må forholde seg til gjeldende reguleringsplan for Røa. Debattinnlegg i Akersposten 30.03.2019 fra Anne Bjørnebye Vik, leder i Røa Vel.

Les mer