Styret i Røa Vel orienterer løpende om aktuelle saker på Facebook Se her og med artikler på hjemmesiden.

2018 - 2019 ble "Røa Vel Nytt" utgitt tre ganger i året. Dette ble distribuert digitalt til medlemmer og lagt ut på sentrale steder på Røa. 

Fra 2020 har Røa Vel inngått et samarbeide med Røa og Sørkedalen menigheter og Røa Idrettslag om lokalbladet "Tett På". Vellet har egne sider dette bladet samtlige beboere på Røa fem ganger i året. 

Som vedlegg finner du utgitte numre av de to foran nevnte publikasjoner.

Du finner årsrapporter for tidligere år under Historie.