Røa Vels område er i utgangspunktet knyttet til veiene på Røa.  Enkelte veier går også utenfor Røa Vels område. I vedtektene heter det:

2. Område
Røa Vels arbeidsområde begrenses av Ankerveien i nord, Gamle Hovsetervei i Øst, Sørkedalsveien frem til Mærradalsbekken, langs denne til bydelsgrensen over Ullernåsen i syd til Vækerøveien, og fra denne langs kraftledningen til Lysakerelven, og langs denne i vest. I tillegg vil utbyggingsområder som naturlig hører til Røa Vels område også omfattes, heri inkluderes områder opp mot Voksen Skog og husstander øst for Ankerveien som ikke naturlig tilhører våre nabovel. 

 

Veier på Røa


Veiene på Røa har alle sin historie. Det vil være spennende hvis vi kunne presentere mer informasjon om disse i årene fremover. Kanskje har du en historie om din vei?
Du kan lese mer om våre veier i Røa-boken, Røa Vel gjennom 50 år fra 1965.

Se også vedlegg for oversikt over veiene på Røa.