Røa Vels aktiviteter drives av styret på frivillig, ulønnet basis. Arbeidet er inndelt i arbeidsområder,  se også vedlegg.