Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

Årets julepresang - boken "Fra Holmen til Bygdøy"

Ullern, Røa og Bygdøy historielaget presenterte sin nye bok “Fra Holmen til Bygdøy” på Bokmøte Deichman Røa onsdag 5. desember.

Boken vil leveres fra trykkeriet 14. desember og påregnes levert Røa Bok og Leker før jul - løp og kjøp. Pris kr 300.

Du vil få et inntrykk av bokens innhold i nedenstående bilde.

Ny bok des 2018.jpg


Folkemøte - Persbråten skole 10. okt. kl 18 - utbygging på Røa

Sett av tiden nå - Persbråten Videregående skole 10. oktober kl 18:00

Her er programmet

  • Førerløs kollektivtrafikk- noe for Røa? Ved  Claes Karnold, Ruter

  • Stedsutvikling med mennesket i sentrum-  Ved Landskapsarkitekt og urbanist Gunnar Vatnar

  • Røa PlanForum-  Røas Stedsanalyse: Hva karakteriserer Røa? Hva bør vi utvikle og bevare?  Veien videre for medvirkning – ved Anne Bjørnebye Vik, Leder Røa Vel

  • Spørsmål, svar og debatt ledet av Jostein Refsnes, Røa Vel

 

Bli med på vandring langs Lysakerelven 6. september kl. 17.

Kjære Røa-beboer!

1.– 9. september er Friluftslivets uke i hele landet. Denne har blitt arrangert første helg i september hvert år siden 1993. Det er Norsk Friluftsliv og de norske friluftsorganisasjoner som står bak.  Over hele landet arrangeres spennende friluftslivsaktiviteter i regi av lokale lag og foreninger, organisasjoner, friluftsråd og kommuner.  Målet å få flere ut i naturen, ha det hyggelig og skape gode minner.

Friluft logo.jpg
turgåere.jpg

I vårt område arrangerer Lysakervassdragets Venner, i samarbeid med Røa Vel, en vandring langs Lysakerelven torsdag 6. september med mottoet «Oppdag det 18. århundret». Dette blir en halvannen times rundtur for å finne kjente og gjemte rester etter bruk anlagt på 1700 tallet. Startsted er parken ved Grinidammen kl. 17:00.  

Dette er en flott anledning til å kombinere en hyggelig tur med å bli mer kjent med lokalhistorien til vårt nærmiljø.

 Mer informasjon finnes på følgende steder på internett:

 Om Friluftslivets uke

 Om vandringen og påmelding

Meld dere gjerne på foran nevnte nettside slik at vi får en indikasjon på interessen, men det er full anledning til å bli med selv om dere ikke er påmeldt. Kontaktperson for arrangementet i Røa Vel er Svenn Erik Forsstrøm seforsstrom@outlook.com eller telefon 90113910.

Røatunnelen utredes videre

Byrådet vil i Bystyremøte 28. juni fremme forslag om å utrede videre to alternativer. Du kan lese mer om forslaget og underliggende vurdering her

Konsert Miso Cafe 31. mai

Du husker kanskje «Sound of Silence»? Da husker du også Simon & Garfunkel – nærmere bestemt Paul Simon og Art Garfunkel.

31.mai klokken 19:30 blir det en ordentlig mimrekveld med deres fantastiske låter på Miso Cafe. Duoen «Old Friends» som består av Steen-Vidar Larsen og Øistein Rian kommer til Miso Cafe.-Det blir en konsert med gjenkjennelighet og ikke minst musikalske minner der duoen inviterer oss inn i firstemt harmoni med gitarer og vokal.

Miso 31 mai.jpg

Årsmøte for Røa vel 26. april 2018 kl 18:30 - Menighetssalen

Sett av tid til vårt årsmøte. Vi håper å kunne informere om Røa PlanForum 2018 - et initiativ for en overordnet plan for Røa storsentrum. Vi håper også å kunne være mer konkrete på status om Røatunellen. Vi sees da!!

Årsberetningen for 2017 vil du finne på vår hjemmeside her

Hvis du vil ha din papirkopi vil du finne disse utlagt i stativ følgende steder i Røa sentrum:

  • Røa Senter - utenfor Meny og Vinmonopolet
  • Jernia ved kassen
  • KIWI utenfor den innerste kassen
  • På Biblioteket
  • Røa Seniorsenter
Aarsmøte 2018 invitasjon.jpg

Som del av det formelle årsmøte vil styret presentere justeringer til våre vedtekter. Hvis du ønsker å se på de justeringer som er foreslått kan du gå til seksjon for vedtekter. Hvis du har kommentarer ber vi om at du sender dette til styret i god tid før årsmøte.


Åpen Cafe på Seniorsenteret

Generasjonskafe på Røa Seniorsenter - Åpen Cafe

Seniorsenteret inviterer brukere med venner og familie til kafeen. Vi ønsker at dette kan bli et møtested i bydelen.

Åpen cafe seniorsenteret.jpg

Trenger du ved?!

Statnett holder på med rydding av trær under høyspentkabelen i Mærradalen mellom rundkjøringen i Røahagan og Ankerveien. Store mengder flott ved blir tilgjengelig for deg som ønsker litt flott ved til peisen neste vinter. Ta med motorsag og nødvendig sikkerhetsutstyr og forsyn deg fra haugen ved rundkjøringen i nordenden av Røahagan.

Vi har snakket med trefellerne i firma Greina som gir oss dette tilbudet.

De av dere som ferdes i disse trakter har kanskje lagt merke til store mengder flis som samles. Røa Vel planlegger å legge mye av dette på stien når forholdene tillater dette utover våren og sommeren.

vedlager.jpg

Wenche Wangen ble tildelt Ildsjelprisen for 2017

Wenche Wangen (79) ble tildelt Røas 2017 Ildsjelpris for sitt glødende,  kreative og frivillige engasjement på mange fronter for de helt voksne i vårt distrikt.

Wenche har vært leder i Røa Kvinne- og familielag, leder for Kunstringen og er engasjert i Seniorrådet i vår bydel. Vi treffer Wenche også som frivillig i det nystartede Hovseterhjemmets venner og Piloten Arena (et lavterskeltilbud for unge eldre med begynnende demens). Som frivillig ved Røa Seniorsenter er Wenche aktiv med å skaffe og koordinere de mange og svært populære onsdags-foredragene, og primus motor for bussturene i inn- og utland. Ved Seniorsenteret har Wenche også fått rollen som leder for Slaggruppen.

Vi gratulerer Wenche med prisen og ser frem til å se henne aktiv i disse roller i lang tid fremover.

Wenche Wangen ildsjel 2017.jpg

Det nytter!!

 Røa Vel kan med litt stolthet, men mest glede, notere at 2 saker på vellets dagsorden for å gjøre Røa triveligere, er i boks.

Fortauet ved sydgående bussholdeplass og den nye boligblokken i Vækerøveien 208 har ligget uferdig og til dels ødelagt i mange år. Store vanndammer har gjort det vanskelig for folk som haster forbi. Stor trafikk forbi sprutet vann på ventende busspassasjerer. Men, nå er ny kantstein lagt. Hele fortauet bort til lyskrysset har fått ny asfalt. Regnvannet blir ikke til dammer.

Røa Vel krysser av OK for at vi har fått et triveligere fortau!

 

Nytt fortau på røa.jpg

Vi kan ikke tidfeste nøyaktig hendelsen, men i hvert fall for over 20 år siden, ble broen som går over Lysakerelven ved Kristian Auberts vei til Bærumsiden, tatt av flom. Ny bro ble bygget. Men det tok ikke lang tid før en ny flom rev ut fyllmasser, spesielt på Oslosiden av brofestet. Varselbukker og plastbånd ble satt opp av kommunen.  Men ingen reparasjon ble gjort. Slik har tilstanden vært i mange, mange år.

Saken fikk plass på Oslosiden i Aftenposten, men det hjalp ikke. Underveis er det blitt gjort mange fremstøt for å sikre broen og å gjøre fremkommeligheten tryggere. Spesielt i det siste året har Røa Vel stått på for å få kommunen i aksjon.

Endelig skjer det! Det synes nå som om vi endelig får orden på broen med et skikkelig storarbeid av kommunen.

Røa Vel krysser av for OK på vår trivselagenda (men sukker over hvor lang tid slike saker tar).

Bro reparasjon.jpg