Røakryssets framtid!

Røakryssets framtid!

Arbeidsgruppa Røa Mobilitet har tatt initiativ for å vise hvilke muligheter som finnes for forbedring av trafikken i Røakrysset! Målet er å få denne viktige saken på dagsorden hos politikerne i Oslo Rådhus!

Les mer
Forslag om sykkeltilrettelegging i Nordengveien

Forslag om sykkeltilrettelegging i Nordengveien

Det foreligger et forslag fra Bymiljøetaten om sykkeltilrettelegging i Snargangen - Nordengveien - Trettebakken. Røa Vel arrangerte FOLKEMØTE 8. Det var stort oppmøte og engasjement. Det pågår også en underskriftskampanje i regi av FAU ved Bogstad skole. Røa Vel går i mot forslaget og har sendt inn høringsuttalelse.

Les mer
Røa Vel søker frivillige til dugnadsgruppe

Røa Vel søker frivillige til dugnadsgruppe

Røa Vels motto er trivsel og godt bomiljø på Røa! Vi vektlegger å være en aktiv pådriver, katalysator og vaktbikkje overfor politikere og kommunale myndigheter, sentralt eller lokalt. Vellet bidrar også med midler og organiserer dugnader for gjennomføring av konkrete aktiviteter og tiltak på fellesområder som ikke prioriteres av eller faller utenfor myndighetens ansvar. Vi søker nå kontakt med frivillige (medlemmer og ikke-medlemmer) til Røa Vels dugnadsgruppe.

Les mer

Røa Vel har vært aktiv i vårt område i over 100 år. Vi ønsker flere støttespillere fra vårt flotte og store oppland.

Bli medlem