Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

Nytt vannforsyninganlegg på Husebyjordet

Nytt vannforsyninganlegg på Husebyjordet

Arbeidene med nytt vannforsyningsanlegg på Husebyjordet er i gang. Sprengningsarbeid på bakkenivå vil av sikkerhetshensyn skje i dagslys og starter i uke 47. Bydelsoverlegen har gitt støydispensasjon frem til 14. mars 2021. Et eget informasjonsskriv blir sendt beboere i nærmiljøet.

Les mer
Utforming av nye Røa sentrum

Utforming av nye Røa sentrum

Arkitekt Gaute Grønmo har laget bilder som viser vellets forslag til bebyggelse av Røa sentrum. Dette handler ikke om trafikkforhold, men om disponering av areal til bygninger og byrom. Se bildene i vedlegget og vurder selv! Her kan du også se en tominutters animasjonsfilm der kameraet vandrer rundt og filmer fra alle tenkelige vinkler. Så snurr film!

Les mer
Minnesmerket over Kristian Aubert

Minnesmerket over Kristian Aubert

Røa Vel har fått stelt og oppgradert plassen rundt minnesmerket slik at det fremstår med den heder det fortjener og er mer synlig for alle som ferdes i området. Bautaen med plakett over Kristian Aubert står plassert like i nærheten av Røa Idrettsbane, ved veien som er oppkalt etter ham.

Les mer
Røa Vel orienterer om forslag til trafikksanering

Røa Vel orienterer om forslag til trafikksanering

Røa Vel har fått en del kritikk på et forslag fra Røa PlanForum (RPF) om trafikksanering i forbindelse med de store utbyggingsplaner som nå foreligger for Røa sentrum. Vi beklager at omtalen av forslaget kunne oppfattes som et vedtatt forslag fra vellets side. To styremedlemmer har trukket seg som følge av at prosessen og forslaget ikke har vært tilstrekkelige forankret og kommunisert. Dette er beklagelig. Trafikksaneringstiltaket er foreslått i regi av Røa PlanForum - og ikke av Røa Vel. Røa PlanForum (RPF) ble etablert av Røa Vel i februar 2018 som et eget prosjekt. Røa Planforum har derfor operert som et selvstendig forum utenom Røa Vel, men har løpende orientert styret i Røa Vel. Røa Vel ser, blant annet i lys av engasjementet rundt trafikkforslaget fra Røa Planforum, behovet for at trafikk- og mobiltetsforholdene på Røa blir gjenstand for diskusjon i et bredere forum som er bedre forankret i befolkningen på Røa. Styret i vellet har derfor nylig vedtatt å ta initiativ til et slik nytt og bredt sammensatt forum. I vedlegget redegjøres det for bakgrunnen for trafikksaneringsforslaget i henvendelsen til Plan-og Bygningsetaten(PBE) i september, og for forholdet mellom Røa Vels styre og Røa PlanForum (RPF).

Les mer

Røa Vel har vært aktiv i vårt distrikt i over 100 år.  Vi ønsker flere støttespillere fra vårt flotte og store oppland.