Vil du bidra i styre og stell på Røa?

Vil du bidra i styre og stell på Røa?

I april 2021 er det på nytt årsmøte for Røa Vel som også i år vil bli digitalt. En viktig del av årsmøtet er å ønske nye styremedlemmer velkommen samtidig som vi takker utgående styremedlemmer for innsatsen. Ta kontakt med en av oss i valgkomiteen hvis du tror du kan dele noe av din fritid med Røa Vel og har lyst til å bidra i lokalmiljøet vårt: Bjørg Tennum Sandvei 480 04 854 eller Jan T. Herstad 905 55 383.

Les mer
Trafikk og mobilitet på Røa. Innspill ønskes!

Trafikk og mobilitet på Røa. Innspill ønskes!

På initiativ fra Røa Vel er Røa MobilitetsForum (RMF) opprettet. Forumet, som er et organ uavhengig av vellet, arbeider med en helhetsplan for hvordan mobiliteten i vid forstand kan gjøres bedre, sikrere og mer effektiv i røaområdet. De ønsker innspill fra beboere og brukere av Røa. Spørsmålet er: Har du forslag eller idèer til forbedringer på en eller flere konkrete strekninger som du kjenner godt? Bli med på denne forslagsdugnaden som går i mars måned ved å sende inn til: post@roa-vel.no, eller på Facebooksiden «Røa Mobilitets Forum».

Les mer
Strategi for grønne tak og fasader

Strategi for grønne tak og fasader

Plan- og bygningsetaten legger nå ut på høring et forslag til strategi for grønne tak og fasader. Formålet med strategien er å etablere flere grønne tak og fasader for å gjøre byen grønnere, håndtere overvann, skape nye attraktive byrom og legge til rette for energiproduksjon og lavere energiforbruk i bygg.

Les mer
Omregulering av turvei i Mærradalen

Omregulering av turvei i Mærradalen

Røa Vel arbeider for å få stien ved enden av Røahagan gjennom Mærradalen opp til Ankerveien ved Bogstad Camping omregulert til turvei. Til tross for at dette er den mest benyttede turvei for alle aldersgrupper gjennom hele året, er den ikke regulert til turvei. Røa Vel ønsker å få en konstruktiv dialog mellom berørte etater slik at en omregulering kan skje. Vårt mål er at Bymiljøetaten overtar vedlikeholds- og oppgraderingsansvaret for turveien permanent. Da det er viktig at Gravferdsetaten også kommer med i denne prosessen, har vi sendt vedlagte brev til etaten.

Les mer
Hva med småhusmiljøet under småhusplanen?

Hva med småhusmiljøet under småhusplanen?

Vi er opptatt av de nye blokkene på Røa, men vi bryr oss også om den gamle småhusbebyggelsen. Det er et politisk mål å få høyere utnyttelse av store eiendommer. Samtidig er det ønskelig å bevare småhusområdene. I denne artikkelen presenterer vi småhusplanen og stiller spørsmålet: Hva skjer med småhusmiljøet?

Les mer

Røa Vel har vært aktiv i vårt distrikt i over 100år. Vi ønsker flere støttespillere fra vårt flotte og store oppland.

Bli medlem