Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

Det nytter!!

 Røa Vel kan med litt stolthet, men mest glede, notere at 2 saker på vellets dagsorden for å gjøre Røa triveligere, er i boks.

Fortauet ved sydgående bussholdeplass og den nye boligblokken i Vækerøveien 208 har ligget uferdig og til dels ødelagt i mange år. Store vanndammer har gjort det vanskelig for folk som haster forbi. Stor trafikk forbi sprutet vann på ventende busspassasjerer. Men, nå er ny kantstein lagt. Hele fortauet bort til lyskrysset har fått ny asfalt. Regnvannet blir ikke til dammer.

Røa Vel krysser av OK for at vi har fått et triveligere fortau!

 

Nytt fortau på røa.jpg

Vi kan ikke tidfeste nøyaktig hendelsen, men i hvert fall for over 20 år siden, ble broen som går over Lysakerelven ved Kristian Auberts vei til Bærumsiden, tatt av flom. Ny bro ble bygget. Men det tok ikke lang tid før en ny flom rev ut fyllmasser, spesielt på Oslosiden av brofestet. Varselbukker og plastbånd ble satt opp av kommunen.  Men ingen reparasjon ble gjort. Slik har tilstanden vært i mange, mange år.

Saken fikk plass på Oslosiden i Aftenposten, men det hjalp ikke. Underveis er det blitt gjort mange fremstøt for å sikre broen og å gjøre fremkommeligheten tryggere. Spesielt i det siste året har Røa Vel stått på for å få kommunen i aksjon.

Endelig skjer det! Det synes nå som om vi endelig får orden på broen med et skikkelig storarbeid av kommunen.

Røa Vel krysser av for OK på vår trivselagenda (men sukker over hvor lang tid slike saker tar).

Bro reparasjon.jpg