Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

Dugnad i øvre del av Mærradalsbekken 5. september kl 17:00

Dugnad langs Mærradalsbekken mandag den 5. september 2016 ble virkelig en effektiv, hyggelig og sosial opplevelse for bevaring av naturen og miljøet!

Vel 20 entusiaster møtte opp i øvre del av Mærradalen på mandag- utstyrt med redskaper, støvler, hansker og godt humør! Der ble de møtt med kaffe og boller fra Røa Vel og Mærradalen Mannskor International som startet dugnaden med flerstemte sanger så det virkelig runget!  En stor takk til mannskoret for denne stemningsskapende og morsomme stunden!

Dugnaden er kommet istand etter initiativ fra Røa Vel og Oslo Elveforum som begge ønsker at denne fine turveien og bekken må holdes istand og skjøttes for områdets beboere. Det kraftige regnet i august herjet fælt med turveien og avslørte at ingen av de kommunale etatene egentlig "eier" denne turveien. Derfor ble det en lang vandring mellom de kommunale etatene for Røa Vel og Oslo Elveforum for å få til nødvendige akutte reparasjoner av veien. Nå har vi fått til dette, og prosesser er startet i etatene for at turveien etterhvert skal komme på turveiskartet i Bymiljøetaten (BYM).

Mandagens dugnad ble planalgt i samarbeid med BYM og Eiendoms- og Byfornyelsesetaten (EBY) for å sørge for bevaring av biologisk mangfold (BYM) og for å få hjelp til bortkjøring av kvister og stokker som ble ryddet (EBY). Derfor ble  dugnadstroppene anvist aktuelle steder for klipping av kvist og rydding i bekken og langs med veien- en jobb som alle gikk løs på med stor energi. Nå er det ryddet i bekken i øvre del mot Bogstad- en forutsetning for at vannet skal få strømme fritt i bekkefaret- og ikke oversvømme turveien. Videre håper vi at søppelfjerning og rydding av veikanten flere steder fremmer bedre innsyn til bekken og til blomsterfloraen som kommer til våren. 

Det er utrolig hva et par timers innsats kan gjøre av forskjell - en kjempestor takk til alle som deltok! Vi er stolte av jobben og innsatsen - og håper og tror at andre vil bidra til neste års dugnad!

 

Vandring langs øvre del av Mærradalsbekken – fra Røahagan til Bogstad – er en fantastisk opplevelse med nesten urskogsaktig natur med stort biologisk mangfold til rik lokal historie.  Hersees et flor av alle vårens vakre blomster, fra tepper av hvitveis og et mangfold av grønne trær og busker til lilla geitrams og bugnende kjærr av røde bringebær utover sensommeren.  Dette området brukes av svært mange mennesker- men det krever en viss grad av vedlikehold!

Det er hva Røa Vel sin dugnad handler om! Vi ønsker å ta vare på  en levende bekk; en rikt og variert flora- og en god turvei!

Etter det kraftige regnværet i august har store mengder kvist og små og større stokker har samlet seg på strategiske steder og tettet igjen bekkens naturlige leie; vannet har tatt andre veier og stykkevis ødelagt veien og viktige bro-områder.  Her trengs opprydning!

Røa Vel samarbeider med Oslo Elveforum, Bymiljøetaten (BYM) og Eiendoms-og byfornyelsesetaten (EBY)  for å vedlikeholdeområdet. Etatene vil være behjelpelig med de store vedlikeholdsoppgavene- 

 

Røa Vel og Oslo Elveforum trenger DIN hjelp til rydding og oppsamling!

Ta på deg støvler og dertil egnede klær, ta med hansker og den redskap du måtte ha til rydding og klipping av småkvist ol.

Møt opp kl. 17.00 ved Kiwi, Bogstad – så vandrer vi sydover. Før vi starter selve jobben byr vi på underholding:

Mærradalen Mannskor Internasjonal vil først synge for oss- og Røa Vel vil sørge for kaffe og kaker så alle er i godt humør og full av iver til å hjelpe!

Dugnaden avsluttes ca kl. 20.00 – dersom det er behov vurderer vi også å ha dugnad neste dag, dvs tirsdag 6.9 til samme tid- og på samme sted.

Meld deg gjerne på til: medlem@roa-vel.no- eller annebv3@gmail.com- eller møte opp direkte ved Kiwi, Bogstad.

 

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG OG NYTTIG DUGNAD!!