Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

Asylmottak på Voksenjordene??!


Aftenposten 17. desember

Osloby har tidligere skrevet at UDI har planer om å bosette inntil tusen asylsøkere midt mellom villaene på Montebello.

Saken har skapt sterke reaksjoner i lokalmiljøet, og onsdag kveld (16. desember) inviterte bydel Ullern til folkemøte om situasjonen.

Til stede på møtet på Ullern videregående skole er inkluderingsbyråd Geir Lippestad, representanter for bydelen, UDI og det planlagte driftsselskapet Hero.

- Vi betrakter dette som en invasjon

Mellom 200 og 250 naboer var møtt opp, og i den nesten fullsatte salen var reaksjonene delte etter at UDI, Hero, Bydel Ullern og Oslo kommune hadde orientert.

Mens nærmeste nabo åpnet med å ønske mottaket hjertelig velkommen, var en rekke andre oppmøtte svært kritiske til planene.

- Det er en altfor stor konsentrasjon av mennesker på et lite område. Og det er helt åpent, uten gjerder eller noen ting. Jeg kan ikke se hvordan man skal kunne få dette til å gå skikkelig for seg, sa nabo Johan Fredrik Ziesler om de 750 planlagte plassene.

Rolf Ohman - oppfordret til å redusere antallet plasser kraftig.

- Om det blir vedtatt, som jeg håper det ikke blir, håper jeg i hvert fall man begrenser antallet til et rimelig antall. Det kan til noe som har en noenlunde folkelig skjær over seg, og ikke dette som vi betrakter som en invasjon, sa Ziesler.

Lippestad uttalte at han langt på vei er enig i at tallet 750 er et høyt tall.

- Vi står i en tøff kamp med regjeringen som ønsker langt flere i mottak i byene. Situasjonen er at Oslo kommune tar ansvaret for de oppgavene regjeringen pålegger oss. Foreløpig er det snakk om totalt 3000 plasser, sa han.

- Jeg er redd

Andre naboer var skeptiske til bruken og slitasje av nærområdet, sikkerhet, samt dimensjonen på mottaket.

- Jeg har forståelse for at vi må ta vår del av dugnaden. Men jeg vil gi uttrykk for at jeg er redd. Jeg ser for meg at det står hundre fremmede menn på t-banestasjonen og skal til byen. Jeg frykter unge menn, vandrende dynamittgubber, som går rundt. Jeg frykter at jeg ikke tør gå til Montebello stasjon lenger, sa nabo Bodil Wiel-Larsen.

Til Aftenposten presiserte hun at det er stor forskjell på om det kommer enslige menn eller familier til mottaket.

- Jeg er ikke skeptisk til et mottak som nabo, men mener antallet bør halveres. Det blir altfor mange på et sted. De fleste oppmøtte var enige om at tallet var altfor høyt.

UDIs Eirik Eide svarte henne med at han tror frykten og usikkerheten vil bli mindre etter hvert.

- Jeg skjønner at du er redd, og det er en redsel vi må ta på alvor. Over 30 000 beboere bor på mottak i dag, de fleste i et nærmiljø, og etter hvert tror jeg usikkerhet og frykt vil bli mindre. Jeg kan garantere at UDI og Hero vil gjøre alt vi kan for å trygge sikkerheten, sa Eide. og la til at han også forstår at mange reagerer på størrelsen.

- Men vi er på desperat jakt for å få folk ut av blant annet hoteller og campingplasser.

Maksimalt to år

Byråd Geir Lippestad opplyste på møtet at kommunen ikke har vært involvert i planene for Montebello.

- Kommunen har vært fremoverlent og tilbudt tomter, men ingen av dem er pr. nå aktuelle for UDI, sa Lippestad.

- Det er fortsatt stort behov for mottaksplasser i landet. Vi er nødt til å etablere mottak fordi vi ikke har klart å etablere nok mottak det siste halvåret, sa Eide i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Han opplyste at de og Hero ønsker en løsning raskt for å kunne ta i bruk Statnetts gamle lokaler som midlertidig mottak.

I første omgang gjelder planene for ett år, og maksimalt to. På lengre sikt eksisterer det planer for lokalet som ikke er forenelig med mottaksdrift.

Ikke tatt endelig avgjørelse

Dimensjonene er altså planlagt til å være 750 mottaksplasser, og mellom 40 og 60 årsverk. Ifølge HERO kan det bli aktuelt å sette opp gjerder, blant annet for beboernes egen sikkerhet.

HERO kan foreløpig ikke svare på hva slags type mottak det som er planlagt, men opplyste at det er et midlertidig mottak.

- Det vil bemanningsmessig være å regne som et transittmottak, opplyste HERO.

Lederen for bydelsutvalget, Carl Oscar Pedersen, understreket at det ikke er tatt en endelig avgjørelse i saken.

- Vi forutsetter en åpen dialog med Rådhuset og UDI rundt planene om akuttmottak for asylsøkere. Lokalbefolkningen må gis løpende informasjon og involveringen av nærmiljøet må være god, sa lederen for bydelsutvalget, Carl Oscar Pedersen.

Naboene har fått en frist til 25. desember på å komme med innsigelser til en eventuell etablering.


Gode nyheter - Aftenposten 11. desember


28 november 2015

Byrådet i Oslo ved Geir Lippestad ønsker seg et asylmottak, kanskje for 3000 asylsøkere, på Voksenjordene ved Voksen skole. Ønsket er å bygge ferdig før jul uten å følge vanlige byggeprosesser?!!

Kopi av Aftenpostens artikkel fra onsdag denne uke finnes nedenfor.

Hvis du har synspunkter på denne saken kan du bidra ved knappen  "Comment" nederst på siden.

Her er teksten i artikkel over:

OSLOBY

Byrådet ønsker asylmottak på Voksenjordet i Vestre Aker. Flere tomter blir vurdert over hele byen. UDI ønsker å bygge mottak før jul. Det bekrefter byråd Geir Lippestad (Ap) overfor Aftenposten.

Oslo er bedt av UDI om å ta imot 3000 asylsøkere, i utgangspunktet med ett stort mottak. Byrådet ønsker å løse dette ved å bygge tre eller fire «modullandsbyer» spredt rundt i byen. De har ikke ønsket å si hvor disse mottakene skal ligge, og har tidligere vist til at en beslutning om dette ikke er tatt.

Etter det Aftenposten kjenner til, ble representanter for bydelene Vestre Aker, Nordstrand, Søndre Nordstrand og Nordre Aker på kort varsel innkalt til et møte på Rådhuset for knapt to uker siden.

Der møtte de blant annet byråd Geir Lippestad (Ap) som fortalte dem at Plan- og bygningsetaten har funnet tre tomter i deres bydeler hvor det skal vurderes å bygge mottak. Den ene tomten ligger på grensen mellom Nordstrand og Søndre Nordstrand.

Velger ikke å gå ut i mediene

Byrådet har bestemt at de ikke skal gå ut i mediene så lenge UDI vurderer tomtene. Bydelene skal heller ikke ha fått mulighet til å påvirke. Kilder peker på at årsaken er at byrådet ikke ønsker debatt om saken for å få den raskt gjennom. UDI har vært på befaring på de tre tomtene som var plukket ut, men vil trolig forkaste to av dem.

Det skal være en tomt på Voksenjordet i bydel Vestre Aker som kommunen mener er mest aktuell, etter det kommunen selv vurderer internt. Men det vil bli opp til UDI.

Aftenposten vet også at minst en av bydelene har satt av penger til å ta imot flyktninger i sitt budsjettforslag, som legges frem innen kort tid.

Ingen av lederne for bydelsutvalgene ønsker å kommentere saken overfor Aftenposten.

Leter etter flere tomter

Byråd Geir Lippestad (Ap) i byrådsavdeling for næring og eierskap bekrefter overfor Aftenposten at tomten på Voksenjordet er en av flere tomter som er aktuelle, men understreker gjentatte ganger at det fremdeles ikke er tatt noen beslutning om hvor mottakene skal ligge.

- Vi har foreslått langt flere tomter enn de tre, sier Lippestad.

Byråden understreker også at de heller ønsker å foreslå tomter for UDI for å kunne ha en hånd på rattet, fremfor at UDI selv bestemmer hvor mottakene skal ligge. Kommunen leter nå etter tomter i flere bydeler enn de som var på møtet.

- Stemmer det at dere ikke har gått ut med informasjon om dette fordi dere ikke ønsker bråk rundt mottakene før det er besluttet hvor de skal ligge?

- Nei, overhodet ikke. Vi er veldig opptatt av å informere og har mer åpenhet rundt dette enn det som er vanlig. Bydeler er informert før det er avklart om det er aktuelt, og det er flere av tomtene som har vist seg ikke å være aktuelle, sier Lippestad.

Han lover at bydelene og befolkningen vil bli informert fortløpende når det er funnet en passende tomt.

- Men før vi går ut og forteller om planene, må det være et område som egner seg og hvor man er blitt enige om at det passer for et mottak. Der er vi ikke ennå.

Befolkningen vil få liten mulighet til å påvirke plassering

- Hvilke muligheter vil bydeler og befolkningen få til å påvirke plasseringen når det er funnet en passende tomt?

- Vi har selvfølgelig dialog med bydelene, og har en god åpenhet rundt dette ved å snakke med bydelene lenge før det er aktuelt. Men man bør også vite at det er svært korte tidsfrister vi jobber etter. UDI har ønske om å bygge mottak før jul fordi folk står uten tak over hodet. Dette er ikke en vanlig byggeprosess, det må gå raskt, sier Lippestad.

- Vi vil ha dialog med bydelene, men hvis vi finner en tomt som egner seg, og det er ikke mange av dem i Oslo, ønsker Oslo kommune å tilby tomten til UDI. Vi må ta vår del av ansvaret.

OLAV EGGESVIK