Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

Bogstad badeplass med nye brygger

Bymiljøetaten har lagt ut to flunkende nye betongbrygger på Bogsadvannet. Dette som erstatning for de gamle trebrygger som var blitt svært slitne. Vi gleder oss allerede til badesessongen