Mærradalsbekken - Dugnad

Mærradalsbekken - Dugnad


Høst 2018

dugnad høst 2018.jpg

Dugnad 11. og 12. mai 2015 kl. 17: - opprydding langs bekken fra Røahagan mot Bogstad/Ankerveien

 

Røa vel i samarbeide med Oslo Elveforum og Bymiljøetaten tar initiativet til en opprydding av bekkefaret fra punktet der bekken går under bakken ved nordenden av Røahagen og oppover mor Bogstad og Ankerveien. Vi ønsker å gjøre bekken mer tilgjengelig ved å fjerne kratt og trær som er falt ned. Samtidig ønsker vi å fjerne søppel som måtte finnes.

Bymiljøetaten vil stille maskiner til disposisjon for flising og bortkjøring. Vi - beboerne - vil gjøre jobben med å felle og trekke frem det vi vil ha fjernet.

Vi tenker å lage dette til to trivelige kvelder - også med litt hygge og noe å bite i.

Ta frem egnet påkledning inkludert hansker mm. for å ta i et tak.

Vi er klar over at det er mye liv i dalen på denne tiden av året - med et rikt dyreliv og fugleliv. Mange fuglearter er allerede godt i gang med hekkingen - rødstrupe, trost, gulspurv og meiser er blant dem som har lagt egg og ruger allerede. Vi ber spesielt hundeiere å vise respekt for båndtvangen.

Vi vil  legge vekt på en skånsom fremferd. Vi ber derfor også de fremmøtte å ta hensyn.

Her ser du møtepunkt - ved rundkjøringen i nordenden av Røahagan.

Her ser du møtepunkt - ved rundkjøringen i nordenden av Røahagan.