Medlemmer

Røa Vel har I alle år publisert sin medlemsliste i årsrapporten med navn og gateadresse. I årsrapporten for 2014 ble denne praksis stoppet. Vi har istedet valgt å legge medlemslisten ut her på nettet. Vi begrenser oss til å publisere kun gateadresse og ikke navn. Bakgrunnen til den nye ordningen er et led I å redusere kostnader samtidig som vi kjenner til at noen av våre medlemmer ugjerne ser sitt navn publisert.

Liste over medlemsadresser pr 1. januar 2017 finner du her: (link)