Planer for nytt vannforsyningsanlegg på Huseby

Planer for nytt vannforsyningsanlegg på Huseby

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 18.12.19.

Bystyret vedtok 13.11.2019 detaljregulering med konsekvensutredning for Ny vannforsyning til Oslo – Huseby vannbehandlingsanlegg. Planens hensikt er å etablere en ny vannforsyning fra Holsfjorden til Oslo. Planen omfatter tunneler og anlegg under terreng, samt driftsbygg, atkomster og atkomstportaler på terreng. Planen omfatter også midlertidige anleggs- og riggområder.

Klagefristen er 13.1.2020

I vedlegg følger 

1. Underretning om vedtatt plan til hjemmelshavere. Orientering om klageadgang og klagefrist.

2. Generell orientering om klageregler, erstatning og innløsning

Røa Vels søknad til Oslo kommune

søndag 16. februar kl. 22:22

Røa Vels nettverksmøte

onsdag 12. februar kl. 11:15

Vil du være med å styre Røa?

mandag 06. januar kl. 22:17