Høstnummeret av Tett På er kommet!

Høstnummeret av Tett På er kommet!

07.09.21 15:38 av Olav Ødegård

Her kan du lese om vellets innspill til revisjon av Småhusplanen som gjelder mange eiendommer i vår bydel. Vi har også fått penger som skal brukes til en aldersvennlig satsing på våre uteområder. Les også om hvordan sameiet Røa Bad holder området rent for søppel, og hva kommer i stedet når Essostasjonen i Røakrysset blir revet?

Les mer
Årets første nummer av Tett På

Årets første nummer av Tett På

12.03.21 09:40 av Olav Ødegård

I årets første nummer kan du lese sesong 40 i dokuserien om Røatunnelen. Vellet introduserer videre det nyopprettede Røa MobilitetsForum som ser på hvordan vi kan forene interessene til og forbedre samspillet mellom myke og harde trafikanter i vårt område. Vi presenterer også alle grønne lunger prosjektene våre i bogstadområdet som går under navnet Bogstad Ring.

Les mer
Røa Vel Nytt nr. 1 - 2019

Røa Vel Nytt nr. 1 - 2019

23.04.19 21:35 av Svenn Erik Forsstrøm

Røa Vel Nytt nr. 1 - 2019 er ute. Det sendes på epost til medlemmene og legges ut i flere forretninger i vårt område. Du kan lese om årsmøtet 25. april, hvor vi også har invitert Oslo-politikere til å svare på spørsmål om utviklingen. Forøvrig omtales flere viktige saker som vellet jobber med.

Les mer
Byrådet sa nei til Skanska

Byrådet sa nei til Skanska

01.04.19 22:34 av Svenn Erik Forsstrøm

Så kom byrådets svar på Skanska-saken. Det ble avslag på dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan. De store utbyggingsprosjektene på Smedhaugen må skaleres ned og nye planer må utarbeides. Skanska må forholde seg til gjeldende reguleringsplan for Røa. Debattinnlegg i Akersposten 30.03.2019 fra Anne Bjørnebye Vik, leder i Røa Vel.

Les mer