Avfallsrydding

Avfallshåndtering

Henting av Hageavfall 2017

Oslo kommune har de siste par årene tilbudt henting av hageavfall som en prøveordning hver annen uke på deler av Røa - hovedsakelig nord for Røakrysset. Røa Vel er i tett kontakt med etaten og er nå (april 2017)blitt informert om at prøveordningen med hageavfall blir videreført i 2017. Beklageligvis blir ordningen ikke utvidet i denne omgang til å omfatte hele Røa.

Aktuelle husstander skal ha fått levert informasjon i postkassen siste uke i mai. Røa deles i to områder Røa 1 og Røa 2 med henting på henholdsvis onsdager og torsdager i oddetallsuker. Brev fra etaten vedlagt. Vedlagte kart viser de to områder: Røa 1 nord og øst Røa 2 syd og vest samt Røa 1 øst

Tidspunkt for første henting blir 7. og 8. juni. Det påregnes at første henting blir omfattende og kan ta flere dager.

Siste henting er i uke 43.

Vi minner også om mottaket av hageavfall på Bygdøy - se nedenfor.

Renovasjonsetatens kundetorg kan kontaktes på tlf. 23 48 36 50 eller på e-post postmottak@ren.oslo.kommune.no

Røa-Rusken 2017

Røa vel tar initiativet til en "Ruskenaksjon" på Røa. Målsetting med denne aksjonen er å få våre mange beboere til å sette fokus på ryddighet utenfor eget gjerde. Aksjon vil finne sted i perioden 4. til 10. mail - i god til til 17.mai

Vi tenker med ryddighet: fjerning av søppel, klipping av busker og trær som henger utover gate og fortau, klipping av gress, fjerning av ugress, reparasjon av gjerder osv.

Ruskensekker, engangshansker og plastflasker til barna vil være tilgjengelig og kan hentes på Jernia på Røa etter 4. mai. Avfall kan kun plasseres i de originale "Ruskensekkene. Hvis du trenger hjelp til å levere sekker på avfallsstasjonene sender du en e-post til post@roa-vel.no med navn, adresse og antall sekker.

merk for øvrig at det er restriksjoner på hva som kan leveres - ikke elektrisk utstyr, farlig avfall mm- se Ruskens hjemmeside

 

Smestad avfall-stasjon

Oslo kommune åpnet i januar 2016 sin helt nye og moderne avfall-stasjon på Smestad. Dette er et glimrende anlegg som holder åpent hele året og er svært lett å komme til med bil fra Røa.

Adressen på Smestad gjenbruksstasjon er Ullernschausseen 26. Ta til høyre ved Smestadkrysset og hold godt til høyre ved neste lys.

Åpningstider fra 7:30 til 19:30 (lørdag 14:30) alle dager med unntak av søndag

Her er noen av reglene ifm. Smestad:

 • Gratis for inntil 3 m3 avfall
 • mindre mengder hageavfall
 • inntil 8 bildekk, ikke lastebildekk
 • isolerglassruter med PCB eller klorparafiner innenfor målene 1,2x2,1 meter
 • møbler og andre artikler til ombruk
 • Avfallet skal være sortert på forhånd.
 • Benytt gjennomsiktige poser. Sorte og grå sekker skal åpnes og tømmes uoppfordret.
 • Du skal selv tømme avfallssekker og legge innholdet i rett container.
 • Mottaket er et tilbud til private husholdninger som betaler renovasjonsgebyr til Oslo kommune
 • Kjøretøyets totaltvekt skal ikke overskride 3 500 kg. Tilhenger regnes ikke med i kjøretøyets totalvekt.
 • Tilhenger skal til enhver tid være koblet til kjøretøyet.

Farlig avfall hos Circle K på Bogstad

Vi minner også om at du kan levere farlig avfall på Statoil på Bogstad. Spør etter nøkkel til skur hos betjeningen.

Hageavfall på Bygdøy

Hvis du har store mengder hageavfall er leveranse på Bygdøy enkelt og greit. Se skisse nedenfor for veianvisning. Her er det enkelt å tømme direkte fra tilhenger eller bil. Hvis du trenger flott jord kan du også kjøpe det her i forskjellige kvaliteter.