Avfallsrydding

Avfallshåndtering


Oslonøkkelen kreves fra mars 2019

Oslonøkkelen er en elektronisk nøkkel som er nødvendig for å komme inn på de store avfallsmottakene i Oslo - eksempelvis Smestad og Bygdøy,

Nøkkelen følger en App på din Smartphone (søk på Oslonøkkelen for nedlasting). Ved bruk skal QR-kode som kommer frem på din telefonen vises til leser på bommen for å åpne denne.

Du får instrukser på stasjonene eller se her her.

Oslonøkkelen

Oslonøkkelen


Henting av Hageavfall 2017

Oslo Municipality has in recent years offered a collection of household waste as a test plan every other week in parts of Røa - mainly north of Røakrysset. Røa Vel, I am in contact with the authority and is now (April 2017) informed that the test scheme with garden waste will continue in 2017. Unfortunately, the scheme has not been extended in this area to include Røa.

Aktuelle husstanders shall have received information in the mailbox last week in May. Røa deler jeg til Røa 1 og Røa 2 med henting på hver onsdag og torsdag i oddetallsuker. Brev fra etaten vedlagt . Vedlagt kart Viser de til områdene: Røa en nord og øst Røa 2 sør og vest Samt Røa 1 øst

Tidspunkt for første henting blir 7. og 8. juni. Det antas at den første hentingen vil være omfattende og kan ta flere dager.

Siste hent er i uke 43.

Vi minner også om mottaket av hageavfall på Bygdøy - se nedenfor.

Renovationsetatens kundetorg kan kontaktes på tlf. 23 48 36 50 eller på e-post postmottak@ren.oslo.kommune.no

Røa-Rusken 2017

Røa vel tar initiativet til en "Ruskenaksjon" på Røa. Målsetting Med nettstedet aksjonen er forbunds Våre skabb beboere til Å Sette fokus på ryddighet Utenfor Eget Gjerde. Aktion will take place in the period 4. to 10. mail - in good till 17 May

Vi tenker med ryddighet: fjerning av søppel, kutting av busker og trær som går ut over gaten og fortauet, kutting av gress, fjerning av ugress, reparasjon av gjerder etc.

Ruskensekker, engangshansker og plastflasker til barna vil være tilgjengelig og kan hentes på Jernia på Røa etter 4. mai. Avfall kan kun plasseres i originale "Ruskensekkene." Hvis du trenger hjelp til å levere poser på avfallsstasjoner, send en epost til post@roa-vel.no med navn, adresse og antall poser.

Merk for øvrig at det er restriksjoner på hva som kan leveres - ikke elektrisk utstyr, farlig avfall mm - se Ruskens hjemmeside

 

Smestad avfallstasjon

Oslo kommune åpnet i januar 2016 sin helt nye og moderne avfallsstasjon på Smestad. Dette er et utmerket anlegg som holder åpent hele året og er veldig lett å komme seg til med bil fra Røa.

Adresse på Smestad gjenbruksstasjon er Ullernschausseen 26. Sving til Høyre VED Smestadkrysset og holder godt til neste neste neste neste neste neste neste lys.

Åpningstider fra 7:30 til 19:30 (lørdag 14:30) alle dager med unntak av søndag

Her er noen av reglene ifm. Smestad:

 • Gratis for inntil 3 m3 avfall

 • mindre mengder hageavfall

 • inntil 8 bildekk, ikke lastebildekk

 • isolerglassruter med PCB eller klorparafiner innenfor målene 1,2x2,1 meter

 • møbler og andre artikler til bruk

 • Avfallet skal sorteres på forhånd.

 • Benytt gjennomsiktige poser. Sorte og grå sekker skal åpnes og tømmes uoppfordret.

 • Du skal selv tømme avfallssekker og legge innholdet i rett beholder.

 • Mottaket er et tilbud til private husholdninger som betaler renovasjonsgebyr til Oslo kommune

 • Kjøretøyets totale vekt skal ikke overstige 3 500 kg. Tilhenger regnes ikke med i kjøretøyets totalvekt.

 • Tilhenger skal til enhver tid være koblet til kjøretøyet.

Farlig avfall ved Circle K på Bogstad

Vi minner også om at du kan levere farlig avfall på Statoil på Bogstad. Spør etter nøkkel til skur hos betjeningen.

Hageavfall på Bygdøy

Hvis du har store mengder hageavfall er leveransen på Bygdøy enkelt og greit. Se skisse nedenfor for veianvisning. Her er det enkelt å tømme direkte fra tilhenger eller bil. Hvis du trenger flott jord, kan du også kjøpe det i forskjellige kvaliteter.