Røa Vel har vært aktiv i vårt distrikt i over 100 år. Vi hadde all grunn til å feire jubileumsåret 2014 med revy og andre festligheter på Røa. Vår 100-års jubileumsbok finner du på Røa Bokhandel.

Vi har i dag en medlemsmasse på rundt 1300 husstander, men vi ønsker flere støttespillere, Vi oppfordrer alle beboere til å melde seg inn i Velet. På vårt årsmøte 2018 var det enighet om å inkludere området opp mot Voksen Skog i vårt nedslagsfelt. Du melder deg inn på enkleste måte ved å gå inn på menypunktet "Bli medlem". 

Hvis du allerede er medlem men ikke får epost eller SMS fra oss ber vi om at du sender oss en e-post med mobilnummer og eventuelt andre endringer til medlem@roa-vel.no
Røa Vel tar tak i saker som beboerne er opptatt av, for eksempel:

  • Samarbeid og kontakt med Bydel Vestre Aker, kommunale etater og handelsstanden.
  • Bevaring og vedlikehold av våre grønne lunger og smug.
  • Talerør for beboere i forbindelse med byplaner og reguleringssaker. Følg med på det som skjer rundt utbygging på Røa og vårt initiativ Røa PlanForum (RPF).
  • Trafikk- og veisaker, gang- og sykkelveier.
  • Offentlig infrastruktur.
  • Støtte til gode formål.

Vi hører gjerne fra deg hvis du har tanker eller ideer som vi kan ta tak i: post@roa-vel.no
Du finner oss også på Facebook.