Stort frammøte på Røa Vels folkemøte

Stort frammøte på Røa Vels folkemøte

Publisert av Knut Fougner den 25.08.19. Oppdatert 04.09.19.

Arkitekt Niels Torp viste fram det som kan sies å være et drømmescenario for Røa: Et torg midt i krysset, med trafikken begge veier ledet utenom. Men med fortsatt tett gjennomgangstrafikk fra Bærum over Røakrysset forblir dette en drøm.

Røa Vel vil imidlertid ikke gi opp kampen for et bedre Røa, ikke minst har Røa Planforum kommet langt i arbeidet med å få utbyggere, grunneiere og andre interessenter til å dra i samme retning. Det gir oss likevel håp for framtiden.

Les referat fra møtet i Akersposten: https://akersposten.no/nyheter/de-er-enige-om-at-roatunnel-er-eneste-losning-for-nye-roa/19.3958

image.title
torsdag 28. november kl. 08:04

Veileder til et miljøvennlig nabolag

torsdag 21. november kl. 21:20

Fremtidens Røa vises på biblioteket 22.-23.11!

onsdag 24. april kl. 15:30

Velkommen til Røa Vel

lørdag 16. november kl. 17:56

Røa Vel Nytt 2019 nr. 3 ute

torsdag 14. november kl. 12:15

Møte 19. november om gjenåpning av Mærradalsbekken