Søndagstur langs Lysakerelven 5. september

Søndagstur langs Lysakerelven 5. september

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 27.08.21. Oppdatert 30.09.21.

Ca 40 personer deltok på turen langs Lysakerelven og hadde gleden av å høre John Tibballs fra Lysakervassdragets Venner fortelle om geologiske og menneskeskapt historie langs vår kjære elv.  

Invitasjonen:

Kjære Røa-beboer!

Friluftslivets uke begynner den 4. september med aktiviteter over hele landet som trekker folk ut i det fri. 

I år legger Lysakervassdragets Venner (LVV) - i samarbeid med Røa Vel - opp til en søndagstur langs Lysakerelven 5. september. Oppmøtet er på Svingen bru over Grinidammen kl 13:00. 

Turen går nordover for å se på både den geologiske og menneskeskapte historie langs Lysakerelva. Vi rekker så langt som Bogstadvannets opprinnelige os den gangen den het Fådvannet. Vi ser på hvilke enorme krefter har vært med å danne terrenget og hvordan geologien bestemte hvor sager, møller og teglverk ble bygget. 

Turen tar ca. 2 timer. Turlederen er John Tibballs, leder i LVV og redaktør for LVVs hefte Lysakerelva.

Dette er en flott anledning til å kombinere en hyggelig søndagstur med å bli mer kjent med lokalhistorien til vårt nærmiljø!

Mer informasjon finnes på følgende steder på internett:

Om Friluftslivets uke: Trykk her.   Om vandringen:  Trykk her

Kontaktperson for arrangementet fra Røa Vel sin side er Svenn Erik Forsstrøm, seforsstrom@outlook.com eller telefon 90113910.

Vi håper å møte mange Røa-beboere på vandringen!

Med vennlig hilsen
Røa Vel