Opprop for Røatunnelen!

Opprop for Røatunnelen!

Vi krever lang Røatunnel nå!

https://minsak.no/sak/3057

Røa den 21.mars : Oslo og Akershus politikere skal innen et par uker bestemme hvilke samferdselsprosjekter som skal prioriteres for utbygging i de neste årene (Oslopakke 3 forhandlinger=OP3).

Røatunnel står nå høyt opp på denne listen. Det nye byrådet har sagt at Røatunnelen skal realiseres, men har ikke flertall i bystyret. Skal utfordringer med stor gjennomgangstrafikk og fortetting i og rundt Røa sentrum løses, må vi ha lang tunnel. Hjelp oss å bli hørt, bli med på dette oppropet! 

For at vårt forslag skal bli politisk behandlet av Bystyret, kreves minst 300 underskrifter. Dersom du er enig i vårt krav om lang tunnel nå, ber vi deg skrive under på dette innbyggerforslaget. Med minst 300 underskrifter viser vi Oslos politikere at de nå må prioritere en lang Røatunnel – og hvor viktig dette er for en miljøvennlig fortetting og utvikling av vårt lokalsamfunn.

 

En lang tunnel vil kunne

- Gi oss et hyggelig og innbyggervennlig sentrum for mennesker - ikke tungtrafikk og bilkaos

- Redusere gjennomgangstrafikken over Røakrysset med ca 40%

- Gi oss en betydelig tryggere skolevei for våre barn

- Skjerme det nye utviklingsområdet øst for krysset Griniveien-Sørkedalsveien- Røahagan og mot Huseby skole for stor trafikk, støy og forurensning med 40% mindre trafikk– kort tunnel vil ikke oppfylle dette

- Sikre muligheter for å integrere dette nye fortettede boligområde med Røa sentrum – kort tunnel vil ikke oppfylle dette

- Bedre overganger fra Røa til Hovseter og Hovseterdalen; inkludert barn til/fra skoler og barnehager og funksjonshemmede - kort tunnel vil ikke oppfylle dette

- Kort tunnel vil stenge trafikk inn i Røahagan fra krysset Griniveien- Sørkedalsveien- beboer må bruke Lilleveien for å komme ut av Røahagan

 

Det er viktig at du undertegner før 15. april. Klikk på lenken øverst og gjør det nå! Oppfordrer din familie, venner og naboer til det samme! Takk for ditt bidrag til et bedre Røa!

Røa Vel