Folkemøte 22. august om utviklingen på Røa

Folkemøte 22. august om utviklingen på Røa

Publisert av Svenn Erik Forsstrøm den 18.08.19. Oppdatert 04.09.19.

Kjære Røa Vel - medlemmer og beboere på Røa!

Kan Røa utvikles til et trivelig bysentrum med plass til gående og syklende framfor biler? Med sosiale møteplasser, grøntområder og med fokus på menneskene? Med forbindelseslinjer til Hovseterområdet, Mærradalen og områdene rundt. Vi tror JA!

 

Realiseringen av disse planene krever imidlertid ikke bare investeringer, men også politisk vilje og handlingsevne. Nå rett før kommunevalget er det derfor viktig å vise politikerne vår visjon for Røa og utfordre dem på hvordan vi skal få dette til.

Vil du vil vite hvordan Røa sentrum kan bygges ut? Kom på FOLKEMØTE TORSDAG DEN 22. AUGUST, PERSBRÅTEN SKOLE kl 18.00.

PROGRAM

  • Nye Røa Sentrum
    Sentrum er i endring - hvordan kan det bli? Presentasjon av mulighetsstudien for Røa 
    v/arkitektkontoret Niels Torp
  • Et miljøvennlig og trivelig Røa – om politikerne vil! v/Anne Bjørnebye Vik, Røa Vels styreleder

  • Hvem mener hva om Røa byutvikling? Jostein Refsnes fra Røa Vel utfordrer sentrale politikere i Oslo byråd, bystyre og i Vestre Aker Bydel.
    Salen inkluderes med innlegg og spørsmål.

Vedlagt følger Røa Vel Nytt nr 2 - 2019 med ytterligere informasjon.

Vi håper å se mange på møtet!

Velkommen!


Med vennlig hilsen

Røa Vel