Åpning av nye Finnhaugen park

Åpning av nye Finnhaugen park

Kjære beboere på Røa

ÅPNING AV "NYE" FINNHAUGEN PARK

De to-tre siste årene har Røa Vel, etter initiativ og stor innsats fra en aktiv nabogruppe, og i god dialog med bydel Vestre Aker, arbeidet med opprusting av lekeplassen «Finnhaugen park» (ved toppen av Nøtteveien/Finnhaugveien 3). 


Ambisjonene har vært å styrke friområdet som en aktivitets- og møteplass for barn og unge, men også på tvers av generasjoner.

 I første fase ble området ryddet på dugnadsbasis av naboene og Røa Vel bidro med fotballmål og parkbenker. Vestre Aker har bidratt med frivillighetsmidler og sørger for det løpende vedlikeholdet med klipping, etc.

Det har i lang tid vært ønske om å utvikle plassen videre med lekeapparater, men det har ikke vært tilstrekkelig midler.

Stor var dermed gleden 
da Sparebankstiftelsen DNB i fjor bevilget   
kr 250 000 til dette formålet. Med ytterligere kr 40 000 fra Røa Vel, har det mulig å installere husker, klatrepyramide og armgang av høy kvalitet og med alle sikkerhetsregler ivaretatt. Leverandør er firmaet Moovment AS, men en del av arbeidet er utført på dugnad av nabogruppen. Hovedarbeidet ble utført i fjor, med noen sluttarbeider i år.

Plassen er i flittig brukt allerede, men vi mener at det er på sin plass med en skikkelig markering av "nye"
Finnhaugen park.

Røa Vel inviterer derfor til "offisiell" åpning 28. mai kl. 17:00 - 18:30 på plassen.

Det serveres pølser, is og brus! Vi ønsker barn med ledsagere hjertelig velkommen!

Med hilsen
Røa Vel