Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

Vårnummeret av Tett På er her!

Vårnummeret av Tett På er her!

I vårnummeret kan du lese om hva menigmann mener om Røa Vel og om vellets rolle. I samarbeid med naboene arbeides det med opprusting av snarganger til glede for alle myke trafikanter. Hva skjer med Røas stedsidentitet med den massive utbyggingen i sentrum?

Les mer
Årsmøtet i Røa Vel 2021 avholdt

Årsmøtet i Røa Vel 2021 avholdt

Årsmøtesakene ble lagt ut på vellets hjemmeside og sendt ut til medlemmene 16. april. Det ble satt 14 dagers frist for tilbakemelding innen 30. april 2021. Ved fristens utløp var det ikke innkommet kommentarer til sakene eller nye forslag. Sakene er derfor vedtatt som innstilt. I vedleggene finner du årsmøtesakene og protokoll fra årsmøtet.

Les mer
Vil du bidra i styre og stell på Røa?

Vil du bidra i styre og stell på Røa?

I april 2021 er det på nytt årsmøte for Røa Vel som også i år vil bli digitalt. En viktig del av årsmøtet er å ønske nye styremedlemmer velkommen samtidig som vi takker utgående styremedlemmer for innsatsen. Ta kontakt med en av oss i valgkomiteen hvis du tror du kan dele noe av din fritid med Røa Vel og har lyst til å bidra i lokalmiljøet vårt: Bjørg Tennum Sandvei 480 04 854 eller Jan T. Herstad 905 55 383.

Les mer
Trafikk og mobilitet på Røa. Innspill ønskes!

Trafikk og mobilitet på Røa. Innspill ønskes!

På initiativ fra Røa Vel er Røa MobilitetsForum (RMF) opprettet. Forumet, som er et organ uavhengig av vellet, arbeider med en helhetsplan for hvordan mobiliteten i vid forstand kan gjøres bedre, sikrere og mer effektiv i røaområdet. De ønsker innspill fra beboere og brukere av Røa. Spørsmålet er: Har du forslag eller idèer til forbedringer på en eller flere konkrete strekninger som du kjenner godt? Bli med på denne forslagsdugnaden som går i mars måned ved å sende inn til: post@roa-vel.no, eller på Facebooksiden «Røa Mobilitets Forum».

Les mer
Informasjon om høyspentkabler og ny vannforsyning

Informasjon om høyspentkabler og ny vannforsyning

Vann- og avløpsetatens prosjekt "Ny vannforsyning Oslo" skal arbeide med å trekke høyspentkabler de neste ukene. En av de to kablene vil gå fra Røa trafostasjon til anleggsplassen på Husebyjordet. Vedlagt er informasjon om arbeidet som kan være nyttig for vellets medlemmer å vite om. Ta gjerne kontakt hvis dere lurer på noe. Bydelskoordinator Kristian Bjelland er kontaktperson for naboer til prosjektet, og henvendelser kan rettes til ham. Med vennlig hilsen Anine Falsen kommunikasjonsrådgiver +47 911 94 767 Vann- og avløpsetaten Kommunikasjonsseksjonen oslo.kommune.no Sentralbord: 23 44 00 00

Les mer

Røa Vel har vært aktiv i vårt distrikt i over 100år. Vi ønsker flere støttespillere fra vårt flotte og store oppland.

Bli medlem