Får vi endelig tunnel?

Får vi endelig tunnel?

Arbeiderpartiet, KrF, Høyre, MDG, SV og Venstre er enige om detaljene for finansieringen og framdriften i Oslopakke 3. Det settes av 175 millioner kroner til Røatunnelen. I forrige uke truet både Høyre og Venstre med å stemme imot det videre opplegget for Oslopakke 3 dersom Røatunnelen ikke fikk oppstartsmidler. - Det innebærer at arbeidet med tunnelen har tatt et viktig steg i riktig retning med sikte på byggestart i 2022, sier Eirik Lae Solberg, gruppeleder i Høyre.

Les mer
Velkommen til Røa Vel

Velkommen til Røa Vel

Røa Vel har siden starten i 1914 arbeidet med saker som bidrar til at Røa er et trivelig sted å bo. Vi ønsker nye medlemmer velkommen.

Les mer
Røa Vel Nytt nr. 1 - 2019

Røa Vel Nytt nr. 1 - 2019

Røa Vel Nytt nr. 1 - 2019 er ute. Det sendes på epost til medlemmene og legges ut i flere forretninger i vårt område. Du kan lese om årsmøtet 25. april, hvor vi også har invitert Oslo-politikere til å svare på spørsmål om utviklingen. Forøvrig omtales flere viktige saker som vellet jobber med.

Les mer