Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

Julenummeret av Tett På

Julenummeret av Tett På

I julenummeret kan du lese om aldersvennlige tiltak. Gode sittebenker i lokalmiljøet er til rekreasjon for både gammel og ung. Parkbenker og beplantning har alle glede av. Lurer du på hva Bogstad Skogpark er? I bladet får du svaret. Får vi noen gang en løsning på utbyggingsfloken i Røa sentrum eller er det en uløselig knute? Håpet om en politisk løsning er større enn noen gang. Sist, men ikke minst kan du lese om vellets brukerundersøkelse. Vi har fått verdifull tilbakemelding fra beboere på Røa. God lesning!

Les mer
Fremkommelighet i hålketiden

Fremkommelighet i hålketiden

Røa Vel sørger for fremkommelighet i denne hålketiden. Alle våre snarganger og smett er nå glasert og ufremkommelig uten piggsko. Derfor har vi utplassert sandkasser og ordner med strøing slik at det skal være mulig å benytte disse gangveiene på dette føret. Vi har også satt opp rekkverk på de mest utsatte stedene slik at man har noe å klamre seg til der det oppleves som skumlest. Snargangene har til nå ligget badet i mørke om vinteren. For å bøte på dette har vi nå montert lys slik at veiene skal føles tryggere å ferdes på.

Les mer
POLITISK LØSNING PÅ RØA SENTRUM I SIKTE?

POLITISK LØSNING PÅ RØA SENTRUM I SIKTE?

På folkemøtet i Deichman Røa torsdag 18. november ble det holdt flere engasjerte innlegg om den videre utbyggingen i sentrum. I tur og orden fikk vi presentasjoner av leder av Røa Vel Anne Bjørnebye Vik, bydelsleder Yngvar Husebye, Reell Medvirkning (Røa Senter) ved Camilla Dukfos og prosjektleder Svartdal fra Skanska. Disse kan du se i vedlegg.

Les mer
Utvikling av Røa sentrum - Røa Vels rolle

Utvikling av Røa sentrum - Røa Vels rolle

Vellet har i flere år arbeidet for få utbyggerne, politikere og myndigheter til å enes om en helhetsplan som også tar hensyn til Røas tradisjoner, identitet og kulturhistorie samt vektlegger hele Røas befolknings behov for mobilitet, åpne grønne rom og møteplasser. Tre store utbyggere arbeider pt med konkrete planer for bolig- og næringsutvikling på nordøst og sydøst siden av Røa krysset. Vellet mener også at all utbygging her må koordineres i tid for kortest mulig byggetid, minst mulig forurensning og færrest mulige fysiske stengsler i sentrum.

Les mer

Røa Vel har vært aktiv i vårt distrikt i over 100år. Vi ønsker flere støttespillere fra vårt flotte og store oppland.

Bli medlem