Årsmøte utsatt

Årsmøte utsatt

I overenstemmelse med helsemyndighetenes påbud er det planlagte årsmøte 23. april utsatt på ubestemt tid. Ny dato vil bli annonsert så snart det er mulig.

Les mer
Det gjelder ditt nærmiljø!

Det gjelder ditt nærmiljø!

Røa PlanForum (RPF) er et dialogforum i regi av Røa Vel for grunneiere, utbyggere, handelsstanden, lokalpolitikere og Samfunnshus Vest. ​Forumet ble opprettet i februar 2018. Hensikten har vært å få til en helhetsplan for utbyggingen av Røa sentrum, og at Røa sentrum skal bli et godt og funksjonelt sentrum. Vi ønsker fokus på stor bevegelsesfrihet, tilgang på lys og luft, sosiale byrom preget av grønt snarere enn asfalt, og med et bolig- og servicetilbud som er tilpasset ønsker om stedsidentitet, lokale behov og nye teknologier.

Les mer

Røa Vel har vært aktiv i vårt distrikt i over 100 år.  Vi ønsker flere støttespillere fra vårt flotte og store oppland.