Veier på Røa

Røas veier

Veiene på Røa har alle sin historie. Det vil være spennende hvis vi kunne presentere mer informasjon om disse i årene fremover. Kanskje har du en historie om din vei?!

Du kan lese mer om våre veier i Røa-boken, Røa Vel gjennom 50 år fra 1965.

Ankerveien

Peder Anker (1749-1824) var eier av Bogstad med store skogeiendommer og flere bergverk, bl. a. Bærums jernverk. Som generalvei-intendant i Akershus stift har han betydd mye for det norske veivesens utvikling. Han var Riksforsamlingens første president, og i 1814-1822 statsminister i Stockholm. Han flyttet senere tilbake til Bogstad og den vakre hovedbygningen er oppført av ham.

Aslakveien

Aslakbrødrene eide Søndre Røed og skogen der Aslakveien går i dag.

Bjerkebakken

har fått navnet etter gården Bjerke. Våningshuset står fremdeles på toppen av bakken (fra Griniveien).

Ekraveien

har fått navnet fra Ekrajordene.

Finnhaugveien

går over Ødegårdshamna. Enkelte kilder mener at noen finner som gravde etter sølv i Eiksmarkatraktene holdt til her. Finn-navnet har vi også i Finnerud (Sørkedalen) og i Finnkjelsbrådten.

Fådveien

Fåd var det opprinnelige navnet på Lysakerelven. Fåd betyr gjerde, grense, i dette tilfellet mellom Osloherad (Aker) og Bergheimsherad (Bærum).

Gamle Hovseter vei

har fått navnet etter Hov gårds sæter.

Gravdalsveien

har fått navnet Gravdalsjordet. Her var det sandjord og lett å grave. Selvdøde krøtter ble gjerne gravet ned her. I Gravdalshytta bodde Johannes Thorsen, som var steintriller for Løvenskiold.

Griniveien

har fått navnet etter Grini gård.

Harald Løvenskiolds vei

Harald Løvenskiold (1868-1934) eide Vækerø- og Bærums Verk. Han pleide å ri snarveien over jordene der Harald Løvenskiolds vei går nå, når han skulle til Grini.

Kristian Auberts vei

Kristian Aubert var fra Sørkedalen og ble henrettet av tyskerne i 1942.

Melumveien

har fått navnet etter Melum gård (som ligger der fremdeles).

Nordengveien

har fått navnet fra Aslaksbrødrenes nordligste områder, selv om de ikke eide helt opp til der veien slutter i dag.

Nøtteveien

har fått navnet etter hasseltreskogen som var her.

Ostadalsveien

har fått navnet fra Ostadalen som var en del av Mærradalen.

Ove Kristiansens vei

Ove Kristiansen kjøpte Luggerudområdet og utparsellerte dette. Luggerud er navnet på det sørøstlige Røa.

Røa Terrasse

var et område som tilhørte Nordre Røed gård.

Røahagan

var et område som tilhørte Nordre Røed gård.

Røahellinga

var et område som tilhørte Nordre Røed gård.

Røaknekken

var et område som tilhørte Nordre Røed gård.

Røaveien

var et område som tilhørte Østre Røed.

Smedhaugen

har fått navnet etter smeden Holmsen som holdt til nederst mot Ostadalsveien.

Svingen Terrasse

Svingen var navnet på en husmannsplass i området.

Sørkedalsveien

Navnet Sørkedalen kommer fra ’surka’ som betyr den mørke.

Sørsletta

har fått navnet etter et jorde i nærheten som tilhørte gården Bråten.

Trettebakken

har fått navnet etter Trettejordet. Da Voksen gård ble delt trettet man om dette flotte stykket av eiendommen

Vækerøveien

ble bygget av Peder Anker som forbindelsesvei mellom Vækerø og Bogstad.

Øraveien

Nederst i Melumbakken (omtrent der hvor broen over Lysakerelven går i dag) var det en kulp, Melumøra, der konene i distriktet vasket tøy og barna badet.