Utbygging på Røa

Området rundt Røa sentrum har de siste årene vært i sterk utvikling: Vi har vært med på bygging av Røa Bad med de mange nye leiligheter. I skrivende stund (høst 2017) ser vi at de gamle gule hus rundt torget rives og nye leilighetshus skytter opp. Røa Torg vil om et par år fremstå som en nye og lekker møteplass.

Siste annonserte prosjekt er området sydøst for krysset - den gamle Randklevtomten hvor Miso Cafe og legesenteret befinner seg. Skanska har store planer som er lansert for dette området.

Røa vel arrangerte 28. november - kl 18-21 - et folkemøte i Persbråten skoles auditorium. Et vellykket møte med fullsatt sal. Møtet var planlagt som et informasjonsmøte (ikke et protestmøte) med følgende saker: Skanskas planer for tomten og rapport fra Rådhuset om status på Røatunnelen.

Her kan du strømme hele møtet: YouTube

Her et referat fra Aftenposten

Styreleder Annes innledning

Innlegg fra Skanska og arkitekt

Innlegg fra arkitekt Arne Sødal - case "landsby Slemdal" 

Akerspostens dekning av bevaringsverdi og vurdering av Byaktikvaren

Det var en gjennomgående positiv holdning til et forslag fra Røa Vel om å gjennomføre en såkalt "Plansmie" der alle berørte parter kommer sammen for å lage skisser for hvordan et område kan utvikles.

Hvis du er interessert i moderne måter å bygge hyggelige boområder bør du du ta deg tid til å se på denne presentasjonenDette er noe ”New Urbanism ” etablerte som prinsipper allerede i 90 årene og har fått gjennomslag i ca 10% av nye byer og utvidelser i USA. Prince Charles står for de samme prinsippene , og har bygget en større byutvidelse i England (Pondbury i Dorchester).

På denne siden finner du rapport fra møtet og kopi av presentasjonene. Du vil også kunne strømme hele møtet til din PC eller Smarttelefon - se link over.