Utbygging på Røa

Utbygging på Røa

Vi vil på denne siden holde deg orientert om prosesser tilknyttet vårt engasjement ifm. utbyggingen på Røa. Her vil konseptet Røa PlanForum 2018 stå sentralt. Følg med!


Røa 12 juni 2018

Plan- og bygningsetaten svarer Røa Vel (se brev under - Røa april 2018) og mener "Røaplanen" av 2004 er god nok. Se PBEs svar her.

Røa Vel svarer PBE ved å utdype problemstillingen og hevde bla. at Røa's beboere mener at historiske bygninger må bevares samtidig som det må skapes urbane fellesskapsløsninger i sentrumsområdet. Se vårt svar her

Skanskas reviderte forslag blir 6. juni avvist av bygningsetaten hovedsakelig grunnet manglende samsvar med Røaplanen av 2004 - se dokument fra PBE her


Røa april 2018

Neste skritt med Røa PlanForum

Som ledd i prosessen med å modne Røa PlanForum har velet og vår fagruppe invitert til et møte med PBE for å samtale om veien videre - med hvilken planform og på hvilken måte kan vi jobbe sammen. Vi venter spent på PBE's svar på vår henvendelse.

Du kan lese hele brevet her

Brev til PBE.jpg

Røa,  påsken 2018:

Etter noen svært aktive uker med mange møter med de mange interessegrupper er konseptet Røa PlanForum 2018 blitt formet. Røa PlanForum vil samle de mange interessegrupper for å gjennomføre, helst i tett samarbeide med PBE (Plan- og bygningsetaten), en samlet plan for et Røa "Storsentrum". Røatunellen vil naturlig måtte bli en del av denne planen. Vi håper å kunne fortelle med om Røa PlanForum 2018 på vårt årsmøte i 26. april i Røa kirkes menighetssal

I mellomtiden kan du følge med på artikler i Akersposten.no.

Vi oppfordrer deg til å lase Audun Enghs innlegg "Bør man selge sko fra en skoeske? Audun trekkere  frem forfriskende ideer og tanker ifm utbygging av "landsbyer" som Røa.


Røa, desember 2017:

Området rundt Røa sentrum har de siste årene vært i sterk utvikling: Vi har vært med på bygging av Røa Bad med de mange nye leiligheter. I skrivende stund (høst 2017) ser vi at de gamle gule hus rundt torget rives og nye leilighetshus skytter opp. Røa Torg vil om et par år fremstå som en nye og lekker møteplass.

Siste annonserte prosjekt er området sydøst for krysset - den gamle Randklevtomten hvor Miso Cafe og legesenteret befinner seg. Skanska har store planer som er lansert for dette området.

Røa vel arrangerte 28. november - kl 18-21 - et folkemøte i Persbråten skoles auditorium. Et vellykket møte med fullsatt sal. Møtet var planlagt som et informasjonsmøte (ikke et protestmøte) med følgende saker: Skanskas planer for tomten og rapport fra Rådhuset om status på Røatunnelen.

Her kan du strømme hele møtet: YouTube

Her et referat fra Aftenposten

Styreleder Annes innledning

Innlegg fra Skanska og arkitekt

Innlegg fra arkitekt Arne Sødal - case "landsby Slemdal" 

Akerspostens dekning av bevaringsverdi og vurdering av Byaktikvaren

Det var en gjennomgående positiv holdning til et forslag fra Røa Vel om å gjennomføre en såkalt "Plansmie" der alle berørte parter kommer sammen for å lage skisser for hvordan et område kan utvikles.

Hvis du er interessert i moderne måter å bygge hyggelige boområder bør du du ta deg tid til å se på denne presentasjonenDette er noe ”New Urbanism ” etablerte som prinsipper allerede i 90 årene og har fått gjennomslag i ca 10% av nye byer og utvidelser i USA. Prince Charles står for de samme prinsippene , og har bygget en større byutvidelse i England (Pondbury i Dorchester).

På denne siden finner du rapport fra møtet og kopi av presentasjonene. Du vil også kunne strømme hele møtet til din PC eller Smarttelefon - se link over.