Utbygging på Røa

Utbygging på Røa

Vi vil på denne siden holde deg orientert om prosesser tilknyttet vårt engasjement ifm. utbyggingen på Røa. Her vil konseptet Røa PlanForum 2018 stå sentralt. Følg med!


Stedsanalyse for Røa

Røa Vel har tatt initiativet til å få etablert et uttrykk for lokalområdets oppfatninger om Røa senters kvaliteter for at ikke disse skal gå tapt. Foreliggende STEDSANALYSE er først steg i dette initiativ. Hensikten er å representere et ståsted og være utgangspunkt for vurdering av ulike utbyggingsplaner som kan bli aktuelle i tiden fremover.

Du kan lese hele Stedsanalysen på 25 sider her eller se en kortversjon på en side her.

Vi planlegger å få til en dialog med brukere og beboere på Røa via Facebook utover våren og sommeren for å finne ut hvilke kvaliteter du og din familie ønsker seg i et scenarie hvor vi ser på muligheter for en samlet utbyggingsplan snarere enn klattvis “frimerkeutbygging”.

Du kan gjerne starte nå med ditt bidrag. Vi har startet med noen tanker i en SWOT modell. Hjelp oss å bygge denne opp. Send oss dine bidrag til post@roa-vel.no

front page.jpg

Røa 12. feb. 2019 - Bydelen ber om at byggeplaner for Røa-sentrum stilles i bero


Bydel Vestre Aker støtter Røa Vels initiativ og ber om en tenkepause og en helhetsvurdering av de mange mulige byggeprosjekter i og rundt Røa storsentrum.

Her er teksten fra Bydelen til Byrådet:

Vestre Aker bydelsutvalg ber byrådsavdeling for byutvikling foreta en gjennomgang av alle forslag og planer for Røa sentrum, og la aktive plansaker stilles i bero inntil en slik gjennomgang er ferdig. Bydelsutvalget ønsker et møte med de involverte byrådsavdelingene for byutvikling og miljø og samferdsel for å avklare overnevnte forhold, og ber om at dette kan finne sted snarlig, da tid er en faktor av betydning for saken.

Se artikkel om dette i Akersposten.noRøa 28. januar 2019 — Peder Ankers Plass mm.

Bymiljøetaten orienterer om planer for viktige saker Røa Vel jobber med. Som dere ser av korepondansen er vi i tett dialog med Bydel Vestre Aker som har fremmet våre saker overfor BYM.

Les om Peder Ankers Plass, Bussholdeplass i/ved Peder Ankers Plass, Sykkeltrase, Turvei og Bogstad camping.

Du finner brevet her


9. januar - Utbygging Sørkedalsveien 175

I anledning av nytt forslag til utbygging av området Sørkedalsveien 175 tilskriver Røa vel Byrådene Marcussen og Berg.

Følg med og les vårt innlegg her.


20 des 2018 Sørkedalsveien 175

Fredensborg Bolig AS, er 100 prosent eid av Fredensborg AS, som igjen er eid av Ivar Erik Tollefsen har store planer for Sørkedalsveien mellom Røahagan og T-banebroen.

Les mer om dette prosjektet på Akersposten.no

Røa Vel har sendt brev til Byrådene Marcussen og Berg - se innlegg fra 9. januar over.


Røa 12 juni 2018

Plan- og bygningsetaten svarer Røa Vel (se brev under - Røa april 2018) og mener "Røaplanen" av 2004 er god nok. Se PBEs svar her.

Røa Vel svarer PBE ved å utdype problemstillingen og hevde bla. at Røa's beboere mener at historiske bygninger må bevares samtidig som det må skapes urbane fellesskapsløsninger i sentrumsområdet. Se vårt svar her

Skanskas reviderte forslag blir 6. juni avvist av bygningsetaten hovedsakelig grunnet manglende samsvar med Røaplanen av 2004 - se dokument fra PBE her


Røa april 2018

Neste skritt med Røa PlanForum

Som ledd i prosessen med å modne Røa PlanForum har velet og vår fagruppe invitert til et møte med PBE for å samtale om veien videre - med hvilken planform og på hvilken måte kan vi jobbe sammen. Vi venter spent på PBE's svar på vår henvendelse.

Du kan lese hele brevet her

Brev til PBE.jpg

Røa,  påsken 2018:

Etter noen svært aktive uker med mange møter med de mange interessegrupper er konseptet Røa PlanForum 2018 blitt formet. Røa PlanForum vil samle de mange interessegrupper for å gjennomføre, helst i tett samarbeide med PBE (Plan- og bygningsetaten), en samlet plan for et Røa "Storsentrum". Røatunellen vil naturlig måtte bli en del av denne planen. Vi håper å kunne fortelle med om Røa PlanForum 2018 på vårt årsmøte i 26. april i Røa kirkes menighetssal

I mellomtiden kan du følge med på artikler i Akersposten.no.

Vi oppfordrer deg til å lase Audun Enghs innlegg "Bør man selge sko fra en skoeske? Audun trekkere  frem forfriskende ideer og tanker ifm utbygging av "landsbyer" som Røa.


Røa, desember 2017:

Området rundt Røa sentrum har de siste årene vært i sterk utvikling: Vi har vært med på bygging av Røa Bad med de mange nye leiligheter. I skrivende stund (høst 2017) ser vi at de gamle gule hus rundt torget rives og nye leilighetshus skytter opp. Røa Torg vil om et par år fremstå som en nye og lekker møteplass.

Siste annonserte prosjekt er området sydøst for krysset - den gamle Randklevtomten hvor Miso Cafe og legesenteret befinner seg. Skanska har store planer som er lansert for dette området.

Røa vel arrangerte 28. november - kl 18-21 - et folkemøte i Persbråten skoles auditorium. Et vellykket møte med fullsatt sal. Møtet var planlagt som et informasjonsmøte (ikke et protestmøte) med følgende saker: Skanskas planer for tomten og rapport fra Rådhuset om status på Røatunnelen.

Her kan du strømme hele møtet: YouTube

Her et referat fra Aftenposten

Styreleder Annes innledning

Innlegg fra Skanska og arkitekt

Innlegg fra arkitekt Arne Sødal - case "landsby Slemdal" 

Akerspostens dekning av bevaringsverdi og vurdering av Byaktikvaren

Det var en gjennomgående positiv holdning til et forslag fra Røa Vel om å gjennomføre en såkalt "Plansmie" der alle berørte parter kommer sammen for å lage skisser for hvordan et område kan utvikles.

Hvis du er interessert i moderne måter å bygge hyggelige boområder bør du du ta deg tid til å se på denne presentasjonen. Dette er noe ”New Urbanism ” etablerte som prinsipper allerede i 90 årene og har fått gjennomslag i ca 10% av nye byer og utvidelser i USA. Prince Charles står for de samme prinsippene , og har bygget en større byutvidelse i England (Pondbury i Dorchester).

På denne siden finner du rapport fra møtet og kopi av presentasjonene. Du vil også kunne strømme hele møtet til din PC eller Smarttelefon - se link over.