Utbygging i Aslakveien

Stor utbygging i Aslakveien - følg med!

Skisse på den nye begyggelse I Aslakveien

Skisse på den nye begyggelse I Aslakveien

Aslakveien 20 AS foreslår å omregulere Aslakveien 20-28 fra industri til bolig. Hovedhensikten med planen er å legge til rette for et større boligprosjekt med 410-420 boliger.

En rekke innspill fra berørte er sendt inn til Plan- og bygningsetaten. Røa vel er positiv til å støtte eventuelle aksjonsgrupper med eksempelvis et folkemøte hvor de respektive parter kan fremme sine syn.

Høringsfristen er satt til 1.12.2014

Detaljer fra Plan- og bygningsetaten finner du under følgende linker:

http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp

Skriv inn saksnummeret: 201309312

Nedenfor finner dere tilgang til en rekke documenter:

Kunngjøring om offentlig ettersyn

Vedtak om offentlig ettersyn

Plankart

Trafikkanalyse

Støyutredning

ROS analyse

Geoteknisk rapport

Forhåndsuttalelser

Bydel Vestre Aker svar 17 november 2014