Styret

Styret i Røa Vel

(2017/2018)

Styremedlem (leder)
Anne Bjørnebye Vik
Holmenkollveien 87A
917 53 951
annebv3@gmail.com

Styremedlem
Arne Rolland
Bjerkebakken 71C
909 86 251
arne@femrelasjoner.no

Styremedlem (økonomi)
Trond Haarbye
Sørkedalsveien 183 B
911 70 667
thaarbye@online.no

Oppdatert 28.4.2017

Styremedlem
Roar Møll
Bjerkebakken 78C
906 81 297
roar.moll@communicator.no

Styremedlem
Geir Gogstad
Bjerkebakken 1
915 19 015
geir.gogstad@gmail.com

Styremedlem
Jostein Refsnes
Melumveien 46C
920 63 100
jostein.refsnes@fishlink.no

Styremedlem
Heidi Holm
Røahagan 59
920 32 356
hei-holm@online.no

Varamedlem
Bjørn Brenna
Lilleveien 4B
900 80 601
 bjobrenn@online.no

Varamedlem
Jan T Herstad
Sørkedalsveien 243
905 55 383
jan.t@herstad.org

Revisor:
Liv Aasa Holm

Valgkomite:
Bjørg Sandvei mobil 480 04 854
Terje Bjøro mobil 901 83 528