Småhusplanen

Småhusplanen er et viktig plandokument for vår del av byen. Store deler av Røa er underlagt denne plan.

Det har vært heftige politiske diskusjoner sommer/høst 2015 om gyldigheten av revidert Småhusplan. For å informere om dagens status inviterte Plan og bygningsetaten til informasjonsmøte 29. oktober 2015. Du vil finne kopier av innlegg her. For mer informasjon om regulering generelt ber vi deg gå til egen side om regulering.

Småhusplanen - revidert

Innlegg fra etatsdirektør Ellen de Vibe - link

Innlegg fra avdelingsdirektør Marie Glad Visnes - link

Småhusplanen - en veileder - link

Aftenposten skriver 8. oktober 2015 dette om saken:

1. juni vedtok Fylkesmannen i Oslo og Akershus at Småhusplanen fra 2013 var ugyldig. Allerede uken etter anket Oslo kommune avgjørelsen inn til Kommunaldepartementet. Torsdag kom svaret fra departementet om at fylkesmannens vedtak er opphevet. Dermed kan Plan— og bygningsetaten (PBE) og byrådet - både det avtroppende og det påtroppende - puste lettet ut.

Småhusplanen regulerer utbygging og fortetting i store områder. Den omfatter rundt 29.000 eiendommer og rundt 16 prosent av byggesonen i Oslo.

Bakteppet for de nye byggereglene fra 2013 var blant annet en serie konflikter, der villaeiere protesterte mot utbyggere som erstattet eneboliger med leilighetskomplekser.

Planen fra 2013 strammet inn reglene på flere områder. Blant annet ble det stilt absolutte krav til størrelse på grøntområder, og parkeringskjellere ble i praksis forbudt på flate tomter. I en del tilfeller ble det dermed plass til færre nye boliger på den enkelte eiendommen.

Du kan lese hele saken her: