Småhusplanen

Småhusplanen - følge med på innspill her


4. mars 2019 - Politiker ønsker å styrke Småhusplanen

Pia Farstad von Hall spør hvorfor det rødgrønne byrådet ikke ser viktigheten av å ta vare på småhusområdene. Høyre vil beholde eksisterende småhusområder.

Les mer om saken i Akersposten.no her

Pia Farstad von Hall

Pia Farstad von Hall


Småhusplanen er en viktig plandokument for vår del av byen. Store deler av Røa er underlagt denne planen.

Det har vært heftige politiske diskusjoner sommer / høst 2015 om gyldigheten av revidert Småhusplan. For å informere om dagens status inviterte Plan og bygningsetaten til informasjonsmøte 29. oktober 2015. Du vil finne kopier av innlegg her. For mer informasjon om regulering generelt, må vi gå til egen side om regulering .

Småhusplanen - revidert

Innlegg fra etatsdirektør Ellen de Vibe - link

Innlegg fra avdelingsdirektør Marie Glad Visnes - link

Småhusplanen - en veileder - link

Aftenposten skriver 8. oktober 2015 om dette:

1. juni vedtok Fylkesmannen i Oslo og Akershus på Småhusplanen fra 2013 var ugyldig . Allerede Uken ETTER anket Oslo kommune avgjørelsen inn til Kommunaldepartementet. Torsdag kom svaret fra departementet om at fylkesmannens vedtak er opphevet. Dermed kan Plan- og bygningsetaten (PBE) og byrådet - både det avtroppende og det påtroppende - puste lettet ut.

Småhusplanen regulerer utbygging og fortetting i butikkområder. Den omfatter rundt 29.000 eiendommer og rundt 16 prosent av byggesonen i Oslo.

Bakteppet for the new building rules from 2013 was among other things a series of conflicts, where homeowners protested against developers as replaced housing with apartment complexes.

Planen fra 2013 strammet inn reglene på flere områder. Among other things, it was absolutely crucial for the size of green areas, and the parking weights were in practice prohibited on flat plots. I noen tilfeller ble det dermed plass til færre nye boliger på den enkelte eiendommen.

Du kan lese hele saken her :