Årsmøte


Årsmøte 2019


Torsdag 25. april kl. 18.30

Sted; Menighetssalen Røa kirke

Programm:

Kl. 18:30    Utviklingen på Røa

De store utbyggingsplanene og Røatunnelen er saker som mange på Røa er opptatt av. Vi har vi invitert Oslo politikere for å redegjøre for partienes syn på utviklingen. Dette er viktige saker i et valgår.

Kl. 20:30     Ordinært årsmøte for Røa Vel

Saksliste:

1.       Konstituering av møtet

2.       Styrets beretning for 2018

3.       Regnskap for 2018, herunder orientering om bevilget støtte. Revisors beretning.

4.       Fastsettelse av medlemskontingent og budsjett for 2019

5.       Forslag til vedtektsendring

6.       Valg

Vedlagt følger Røa Vel nytt nr 1/2019 som gir ytterligere informasjon om møtet og andre aktuelle saker.

Her vil du finne styrets beretning for 2018

Her vil du finne regnskap og revisors beretning for 2018 og forslag til budsjett for 2019

Her vil du finne styrets forslag til revidert paragraf 2 (område) i vedtekteneÅrsmøte 2018 - inntrykk / referat


A record meeting - a crowded hall with around 150 participants says a lot about the interest for the meeting. Akersposten har en flott og grundig rapport fra møtet - les det:

http://akersposten.no/nyheter/skanska-gir-opp-a-rive-randklev-huset-pa-roa/19.2238


Årsmøte 2018

torsdag 26. april kl. 18:30

menighetsalen i Røa kirke

Program:

Kl. 18.30. Velkommen og programoversikt - Anne B Vik, leder Røa Vel

• Røa Planforum 2018- Møteleder Jostein Refsnes, Røa Vel

-Introduksjon til Røa Planforum 2018- ved Anne B Vik

-Status Røa Tunnel ved Hermann Kopp; Byutviklingskomiteen, Rådhuset

-Det gamle Røas - Fra veikryss til "småbysenter" - ved Knut Bryn; Ullern, Røa og Bygdøy Historielag, 

• "Redd gamle Røa" ved Margaretha Isaksen

-Helhetsplan for utbygging av Røa Sentrum fra et utbyggerperspektiv- - ved H. Ø. Nordvik, Auctus Eiendom

-Spørsmål fra salen - Oppsummering

Pause

• Ca kl. 20.00: Årsmøte saker med valg

 

Protokoll fra møte finner du her

 


Årsmøte 2017

torsdag 27. april kl. 18:30

menighetsalen i Røa kirke

Program:

  • Velkommen og informasjon om Røa Vel og våre aktiviteter - Anne Bjørnebye Vik - leder

  • Røatunnelen - status og fremdrift ved Eirik Lae Solberg, leder av Samferdsels- og miljøkomiteen ved Rådhuset

  • Registrering til årsmøte

  • Røa vels årsmøte med valg - se vedtekter

  • Eventuelle spørsmål og diskusjon - "Trivelige Røa"


Årsmøte 2016

Se link til protokoll / møtereferat nederst på denne siden.

Årsmøte er Røa Vels øverste organ. Årsmøte holder hvert år i løpet av april. Vi oppfordrer våre medlemmer til å møte på årsmøte. Dette kan være en fin måte å møte styret og diskutere dine saker.

Årsmøte med foredrag finner sted tirsdag 26. april kl. 18:30 i Røa Seniorsenters lokaler, 3 etasje i Menybygget.

Kom og møt den nye nye byleder Lars Asbjørn Hanssen snakke om det gode lokalsamfunn og forfatter Nils Carl Aspenberg snakke om sin nye bok om Røa som ble laget i forbindelse med Røa Vels 100-årsjubileum.

Det blir servert kaffe og kaker.

Each member / household has one vote for personal attendance at the elections. Fullmakter aksepteres ikke.

Inngangen til Seniorsenteret / Eldresenteret finner du rundt hjørnet ved Baker Hansen. Ta heis eller trapp til 3. etasje.

Det var et veldig godt årsmøte med rekordmøte - 50 stk. Inspirerende og spennende innlegg fra våre foredragsholdere - takk til Lars Asbjørn og Nils Carl

Signert protokoll fra årsmøte finner du under denne linken.

Leser av protokoll og møtedeltakere se punkt 9 at det fortsatt er en god forhold til Samfunnssuset. De av Våre lesere Som vil vite mer om bakgrunnen Håkan Lese Vår innspill til Samfunnshus Vest årsmøte Henne