Røa vel Nytt

Røa Vel Nytt

Vi prøvekjører et nytt konsept - Røa Vel Nytt - et uregelmessig flyveblad begrenset til 4 sider med aktuelt stoff fra vår virksomhet. Vi tenker at 3-4 utgaver pr år vil være tilstrekkelig ambisiøst. Første utgave ble sendt ut i postkasser i vårt distrikt - rundt 3000 stk. Utgave 2 blir hovedsakelig tilsendt via e-post.

Utgave 2 blir også lagt ut i stativer på sentrale steder i Røa Sentrum - Meny, Jernia, og KIWI ved badet. Vi prøver også å få lagt ut Røa Vel Nytt hos flere næringsdrivende på Røa.

Hovedutsendingen blir på e-post til alle våre medlemmer med registrert e-post hos oss.

Hvis du ikke har fått din utgave på epost er det fordi vi ikke har din e-postadresse. Send oss denne til mailto:medlem@roa-vel.no

Du kan lese utgavene her:
Røa Vel Nytt 2 sept 2018

Røa Vel Nytt 1 febr 2018