Røa vel Nytt

Røa Vel Nytt 1/2019

Finn Røa Vel Nytt 1/2019 her og les mer om årsmøte, Utbygging og utvikling av Røa Sentrum, våre grønne lunger, Voksen jordet og Bogstadleiren.

Sett av tid for årsmøte 25. april kl 18.30 i Røa menighetssal - håper å se deg der!!


Røa Vel Nytt 3, desember 2018 er kommet - Du finner papirkopier i stativ på Røa Senter, KIWI, Jernia mfl.

Les om:

  • Skanskas planer i 3D for Røa Sentrum og Røa Vels engasjement

  • Våre grønne lunger og turveier

  • Bogstads skøyteparadis

  • Invitasjon til deg - bli medlem i velet og støtt vårt arbeide

Skanskas planer.jpg

Røa vel Nytt

Røa Vel Nytt ble innført på prøvebasis i februar 2018. - et uregelmessig flyveblad begrenset til 4 sider med aktuelt stoff fra vår virksomhet. Vi tenker at 3-4 utgaver pr år vil være tilstrekkelig ambisiøst. Første utgave ble sendt ut i postkasser i vårt distrikt - rundt 3000 stk. Utgave 2 og 3 er hovedsakelig tilsendt via e-post.

Utgave 2 og 3 blir også lagt ut i stativer på sentrale steder i Røa Sentrum - Meny, Jernia, og KIWI ved badet. Du vil også finne Røa Vel Nytt hos flere næringsdrivende på Røa.

Hovedutsendingen blir på e-post til alle våre medlemmer med registrert e-post hos oss.

Hvis du ikke har fått din utgave på epost er det fordi vi ikke har din e-postadresse. Send oss denne til mailto:medlem@roa-vel.no

Du kan lese utgavene her:

Røa vel Nytt nr 3 desember 2018
Røa Vel Nytt 2 sept 2018

Røa Vel Nytt 1 febr 2018