Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

Hageavfallshenting 2019

Kommunen lanserer i 2019 en ny hageavfallsordning. Denne er gebyrbasert. Les mer om ordningen her