Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

Røatunnelen utredes videre

Byrådet vil i Bystyremøte 28. juni fremme forslag om å utrede videre to alternativer. Du kan lese mer om forslaget og underliggende vurdering her