Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

Åpen Cafe på Seniorsenteret

Generasjonskafe på Røa Seniorsenter - Åpen Cafe

Seniorsenteret inviterer brukere med venner og familie til kafeen. Vi ønsker at dette kan bli et møtested i bydelen.

Åpen cafe seniorsenteret.jpg