Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

Trenger du ved?!

Statnett holder på med rydding av trær under høyspentkabelen i Mærradalen mellom rundkjøringen i Røahagan og Ankerveien. Store mengder flott ved blir tilgjengelig for deg som ønsker litt flott ved til peisen neste vinter. Ta med motorsag og nødvendig sikkerhetsutstyr og forsyn deg fra haugen ved rundkjøringen i nordenden av Røahagan.

Vi har snakket med trefellerne i firma Greina som gir oss dette tilbudet.

De av dere som ferdes i disse trakter har kanskje lagt merke til store mengder flis som samles. Røa Vel planlegger å legge mye av dette på stien når forholdene tillater dette utover våren og sommeren.

vedlager.jpg