Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

Folkemøte - Persbråten skole 10. okt. kl 18 - utbygging på Røa

Sett av tiden nå - Persbråten Videregående skole 10. oktober kl 18:00

Her er programmet

  • Førerløs kollektivtrafikk- noe for Røa? Ved  Claes Karnold, Ruter

  • Stedsutvikling med mennesket i sentrum-  Ved Landskapsarkitekt og urbanist Gunnar Vatnar

  • Røa PlanForum-  Røas Stedsanalyse: Hva karakteriserer Røa? Hva bør vi utvikle og bevare?  Veien videre for medvirkning – ved Anne Bjørnebye Vik, Leder Røa Vel

  • Spørsmål, svar og debatt ledet av Jostein Refsnes, Røa Vel