Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

Dugnad i Mærradalen tirsdag 12. september kl. 17

Valget er over tirsdag den 12. September- da har du tid til en hyggelig, viktig og aktiv ettermiddag og tidlig kveld! 

Møt opp på snuplassen i nordenden av Røahagan. Ta med klippesaks, hansker og passende klær- etter vær!  Bli kjent med andre ivrige turgjengere, naboer og med Røa Vel!

Røa Vel arrangerer for tredje året på rad dugnad langs Mærradalsbekken – fra enden av Røahagan og nordover mot Bogstad!. Dette er den mest brukte turveien i Mærradalen opp til Bogstad- og her gror det igjen!

I samarbeid med Oslo Elveforum, Bymiljøetaten (BYM)  og Eiendoms – og byfornyelsesetaten (EBY) har Røa Vel ”gått opp løypa”. Vi vet nå hvilke trær og kantvegetasjon EBY og BYM vil hjelpe oss til å  fjerne,  hvor vi kan rydde selv og hvordan vi skal organisere oss!

Oslo Elveforum har lenge jobbet med viktig informasjon om området, både historisk, geologisk og med plante- og dyrelivet langs bekken. 

Nå skal vi alle få ta del i dette! Kom og bli med – vi planlegger også andre overraskelser!  Ta del i aktiviteter i ditt eget nærmiljø!  Vis at du bryr deg om de flotte turveiene vi har rundt oss!