Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

Wenche Wangen ble tildelt Ildsjelprisen for 2017

Wenche Wangen (79) ble tildelt Røas 2017 Ildsjelpris for sitt glødende,  kreative og frivillige engasjement på mange fronter for de helt voksne i vårt distrikt.

Wenche har vært leder i Røa Kvinne- og familielag, leder for Kunstringen og er engasjert i Seniorrådet i vår bydel. Vi treffer Wenche også som frivillig i det nystartede Hovseterhjemmets venner og Piloten Arena (et lavterskeltilbud for unge eldre med begynnende demens). Som frivillig ved Røa Seniorsenter er Wenche aktiv med å skaffe og koordinere de mange og svært populære onsdags-foredragene, og primus motor for bussturene i inn- og utland. Ved Seniorsenteret har Wenche også fått rollen som leder for Slaggruppen.

Vi gratulerer Wenche med prisen og ser frem til å se henne aktiv i disse roller i lang tid fremover.

Wenche Wangen ildsjel 2017.jpg