Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

Fiberkabel på vei inn i vårt distrikt

Vikenfiber AS er i gang med utlegging av fiber i våre gater på Røa. Fiber graves ned og blir praktisk talt usynlig. Kan dette være starten på opprydding av det primitive villnis av kabler og stolper som vi opplever nå? Vær med på en riktig og solidarisk utvikling ved å si ja til fiber hos deg.

Utbyggingen har startet i Gravdalsveien ( se bilde) og Sørsletta

Kabelkaos i luften og tilhørende stolpejungel (se bilde nedenfor til høyre) er ikke noe vi ikke lenger vi ønsker oss på Røa. Vær med på utbyggingen av bakkebasert fiber!