Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

Sykkeltrase Røa Kirke til Peder Ankers Plass

Det har over lengre tid pågått en intens debatt om sykkeltrassen mellom Røa Kirke og Peder Ankers Plass. Beboere langs Sørkedalsveien, Røa Vel og Bydel Vestre Aker har foreslått hovedtraseen lagt til Mærradalen.

Byutviklingskomiteen var på befaring våren 2016. Den samme komite legger opp til en kompromissløsning med en prøveperiode på 2 år. Se rapport her

Saken ble lagt  frem for Bystyret 22. juni med denne innstilling.

Du kan følge saken (201/16) og beslutninger i Bystyret her - link