Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

Røa Vels Årsrapport for 2015 er klar

Årsrapporten for 2015 er klar. Du kan lese den her under denne link.

Den vil bli levert ut til alle medlemmer og husstander for øvrig etter påske. Vi minner om kontingenten og giro som ligger ved utdelingen.

Vi ønsker deg god Påske og god lesing.