Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

En seier for Småhusplanen - det nytter å bry seg!!

Småhusplanen er et "politisk" instrument som skal ivareta et harmonisk bomiljø i byen vår. Du kan lese mer om dette på vår hjemmeside. I de senere år har vi observert at utbyggere har neglisjert planens intensjoner samtidig som Plan og bygningsetaten (PBE) har vært lempelig med å innvilge søknader om dispensasjon. Vi ser nå, etter at Småhusplanen fikk sin endelige godkjennelse for ikke mange måneder siden, at behandlingen hos PBE er strammet inn.

Saken knyttet til Lilleveien er et gledelig eksempel. Det hjelper å si ifra - naboer, Bydelen, Røa Vel og ikke minst UHF (Utvalg for Harmonisk Fortetting) har vært aktive i sine protester mot brutal fortetting med takterrasser og utenpåliggende "hønsestiger".

Hvis du i ditt nabolag ser tilsvarende forsøk på uheldig utbygging har du /dere noe å lære fra Lilleveien.

Her er brevet utbygger fikk fra PBE:

Hvis du vil lese brevet i sin helhet finner du det her