Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

Folkemøte - 17. oktober kl 19 i Røa Menighetssal

Nye Røa Torg  - et moderne Røa Sentrum:
Bør andre deler av Røa Sentrum også forbedres?

Møt opp i Menighetssalen, Røa Kirke Mandag 17.oktober kl. 19.00

Les i Akersposen.no om møtet som trakk rundt 120 til dette interessante møte

Røa Sentrum står foran en omfattende ombygging etter at ny reguleringsplan for området på og rundt Røa Torg ble vedtatt i desember 2015.  Allerede i april 2017 kommer maskinene som skal rive gammel bebyggelse rundt Røa Torg og Samfunnshus Vest. Området vil i en lang periode blir preget av anleggsarbeider og høye gjerder. Men, du verden så forandret området vil bli! Nye flotte bygninger – og et splitter nytt torg med et virkelig innbydende miljø vil møte oss ved årsskifte 2019/2020. 

Kom på møte mandag den 17. oktober kl. 19 i Menighetssalen til Røa Kirke og hør Jarle Johansen, sjefen for utbyggingen, fortelle og vise foreløpige illustrasjoner!

Du kan lese om reguleringen her på Røa Vels hjemmeside.

Midt i Røa Sentrum får vi altså en ny samlingsplass og mange nye butikker –men hva med resten av Røa Sentrum? Er det  på tide med en aksjon for å gi resten av Røa Sentrum en ansiktsløftning? Ønsker vi ikke et Røa Sentrum som kan fremstå mer estetisk, helhetlig og attraktivt for alle?

Røa Vel har tatt initiativet til et prosjekt for forskjønnelse av Røa Sentrum.

Vi er i startgropen og trenger å få både eiendomsbesittere, handelsstanden og vanlige borgere med på ideen.  Røa Vel legger frem tanker om et slikt prosjekt på møtet. Vi ønsker innspill,  forslag til tiltak som er praktisk gjennomførbare. 
Kom og fremfør dine meninger og gi innspill!

Tid: Mandag 17. Oktober kl 19.00 til 21.00
Sted: Menighetssalen i Røa kirke, Nordengveien 9


Velkommen!

Styret i Røa Vel

Du kan laste opp en pdf fil her.