Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

Folkemøte vedr. Mærradalsbekken 27. august kl 18:30 i Hovester Skoles Aula

Her kan du lese litt om bakgrunn for prosjektet (link)

Her er link til spøreundersøkelsen som vi ber deg som Røabeboer besvare (link)

Nedenfor vil du finne teknisk rapport fra Norconsult med vedlegg. Du vil også finne presentasjonene fra selve møtet.

 

Her kan du laste ned rapporten fra Norconsult (link)

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 4

Vedlegg 5

Tegningsliste

000
001
002
003
004
005
006
007
LA1020
LA1030
LA0021
LA0022
LA0031
LA0032
LA0033

Her er et kort referat fra møtet.  (link)

Innlegg fra Vann- og avløpsetaten - pdf (link)
Innlegg fra Norconsult - pdf (link)
Meningsmåling - pdf (link)