Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

Samfunnshus Vest - En god løsning for alle parter

Samfunnshus Vest SA hadde årsmøte i går (29.4.2015). Etter mye debatt og justering av to paragrafer ble forslag til nye vedtekter enstemmig godkjent.

Maktforholdet ved årsmøte mellom de 3 medlemsgruppene representert ved delegater til fremtidige årsmøter blir nå slik:

  • 55% til de ikke kommersielle foreninger (hvor eksempelvis Røa Vel vil inngå),

  • 22,5% til distriktets privatpersoner og bedrifter og

  • 22,5% til Samfunnshusets kommersielle leietakere.

De nye vedtekter vil også begrense de kommersielle leietakeres deltakelse i styret til 1.

Styret vil umiddelbart etter årsmøte gjenåpne vanlig søknad om medlemskap for distriktets aktører.

Røa Vel er fornøyd med utfallet av årsmøtet. Vi takker alle våre støttespillere for deltakelsen i den tunge prosessen vi har bak oss.

Røa Vel sender sine beste ønsker til det nye styret i samfunnshuset. Det ligger mange krevende oppgaver på deres skuldre – en rasjonell drift, renovering av et slitt hus og den langsiktige utvikling av huset og nabotomten til det beste for distriktet.

En fornøyd gjeng etter et langt møte med mange fine debatter: fv.: Røa Vels advokat Tore Fjørtoft, Styremedlem Kristian Østberg, Styreleder Robert Rustad, Leder Røa IL Jon Tufte Johnsen, Samfunnshusets advokat Stig Berger og Styremedlem RØA Vel  Jan T Herstad.

En fornøyd gjeng etter et langt møte med mange fine debatter:
fv.: Røa Vels advokat Tore Fjørtoft, Styremedlem Kristian Østberg, Styreleder Robert Rustad, Leder Røa IL Jon Tufte Johnsen, Samfunnshusets advokat Stig Berger og Styremedlem RØA Vel  Jan T Herstad.