Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

Åpnes Mærradalsbekken?

Oslo bystyre har vedtatt at bekker og elver som i dag ligger i rør, skal gjenåpnes der det er mulig. Vann og avløpsetaten er nå i gang med å utrede muligheten for å gjenåpne 800 meter av Mærradalsbekken. Et eventuelt gjenåpningprosjekt av bekken vil være del av en omfattende renoverig/ombygging av ledningsnettet i dalen. Medvirkning fra lokale krefter vil være et viktig element i kommunens planarbeide utover våren 2014.

Våre lokalpolitikere i Bydel Vestre Aker støtter prinsippielt at Mærradalsbekken skal frem i lyset igjen.

Her det samlet noen linker om dette tema:


http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer/byer/oslo/oslo-bruker-elvene.html?id=573213
http://no.wikipedia.org/wiki/Alnaelva
http://www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/plan-%20og%20bygningsetaten%20(PBE)/Internett%20(PBE)/Dokumenter/Filer%20utlagte%20saker/2009/lukkede%20vassdrag.pdf
http://www.osloelveforum.no/.../attachm.../082_Elver-mhf.pdf
http://www.bekkelagsbassenget.oslo.kommune.no/getfile.php/Bekkelagsbassenget%20(BVO)/Internett%20(BVO)/Bilder/Møtereferat/Referansegruppe/Tiltaksinnspill/Mærradalsbekken.pdf
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/55166/bekkegjen%E5pning_rap_1_28_2006.pdf
http://www.nhm.uio.no/forskning/publikasjoner/lfi-rapporter/232.pdf
http://www.statsbygg.no/FilSystem/files/prosjekter/fouprosj/miljo/10415_Rapport_Overflatevann.pdf