Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

Austliveien heter nå Tor Hals Mejdells vei

Etter lange debatter har bydelsutvalget enstemmig vedtatt at Austliveien skal omdøpes til Tor Hals Mejdells vei.  Begrunnelsen for valg av nytt navn skyldes blant annet at Tor Hals Mejdel (1925-1995) var en sentral drivkraft for byggingen av Samfunnshus Vest og han var særdeles aktiv i Røa Vel gjennom en årrekke.

-------------------------------- 

TORE HALS MEJDELLS VEI
 
Venstre foreslo i 2007 å finne et annet navn til den del av Austliveien som går fra Vækerøveien til svømmehalltomten og la den andre delen fra Aslakveien beholde navnet. Det har vært svært upraktisk med samme navn på en fysisk delt vei. Den gang ble det ikke flertall. Imidlertid ble det foreslått på nytt av Venstre med støtte fra Høyre primo 2013, og nå sendt på høring til historielag, velforening, grunneiere osv.  Vi fikk inn flere gode forslag relatert til personer som har betydd mye for Røa, og til geografiske navn.  Bydelsutvalget, som er formell navnsetter med ditto myndighet, samlet seg enstemmmig i møte 20/6 om å gi veien navnet TORE HALS MEJDELLS VEI .  Tore Hals Mejdell (1925-1995) var en samfunnsbygger. Han hadde sin yrkeskarriere i Sosialdepartementet, var aktiv i Røa Vel, tok initiativ til Boligspareklubb for eldre på Røa og fikk etablert Melumbakken borettslag.  Tore Hals Mejdell var initiativtager  til Samfunnshus Vest, har hovedæren for at bygget ble reist og ferdigstilt i 1974 og satt som styreleder her til sin død i 1995. Samfunnshuset har , som alle vet,  hatt en utrolig funksjon for vårt Røa-samfunn og store deler av Oslo Vest, et pulserende hjerte i bydelen.  Han var og den første leder i Røa bydelsutvalg, fra 1974.
 
Tore Hals Mejdell var en hedersmann, en meget aktiv person i lokalmiljøet, en som gav, en som sådde, en som fikk det til å spire.  Bydelsutvalget i Vestre Aker er meget glad for å kunne ære hans minne ved å navnsette en vei som nå vil få stor betydning efter ham. Her vil Røa bad reise seg, vi vil få et kulturhus sannsynligvis, Samfunnshuset ligger her, Røa Torv blir etablert.  Særlig hyggelig var det å fatte vedtaket samme dag som første spadestikk ble gjort for Røa bad.
 

tbjoro.jpg

Terje  Bjøro
medlem Venstres bystyregruppe og BU-medlemm Vestre Aker