Nyheter

Viser nyheter vedr. velet og på Røa generelt

Vi ble "Årets Ildsjel”

Lørdag 30. november offentliggjorde Kirken og handelsstanden at Røa Vel er kåret til Årets Ildsjel 2013. Prisen ble utdelt på torget og styreleder Anders T. Moland ga uttrykk for at dette var en utnevnelse som ble mottatt med stor takknemlighet.

- Vårt motto er “til det beste for Røa”, og det er hyggelig at vårt arbeid blir lagt merke til, sa Moland og trakk frem monstermaster i Hovseterdalen, flere benker-aksjonen, kulturhus-bygging og kartlegging av grønne lunger og snarganger som noe av det som har preget Røa Vel sitt arbeid i 2013. 

Tidligere prisvinnere er Julemessemisjonen på Røa,  Lars Buer og Røa pensjonistforening.

Juryens begrunnelse >>