Vannkvalitet på Røa

Røa Vel tok i et initiativ til sjekk av vannkvaliteten i distriktet. Du kan lese rapporten fra NIVA her

Røa Vel tok i 2009 et initiativ til å sjekke vannkvaliteten i våre hjem. Det ble foretatt målinger i 10 hjem på forskjellige steder på Røa. Det var spesiell fokus på metaller i vannet.

Rapporten fra NIVA kan du lese vedlagt. Ingen alarmerende forhold ble avdekket